หลักสูตร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)

รหัสหลักสูตร: 67315

จำนวนคนดู 510 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

        การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความกดดันจากการแข่งขันที่เข้มข้นเป็นเหตุให้งานต่างๆขององค์กรกลายเป็นงานในลักษณะเดิมที่ปฏิบัติกันในสายงานปกติขององค์กรมาเป็นงานในลักษณะโครงการมากขึ้นเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้าทำให้งานต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นงานประจำและงานที่ต้องทำซ้ำลดน้อยลง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ การบริหารโครงการ มาเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งของการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการวิเคราะห์โครงการว่าโครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่า มีความเสี่ยง และมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม่ ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดๆ ก็ตาม เราควรจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการนั้นๆให้ดีเสียก่อน เพราะโครงการใหญ่ๆ ซึ่งใช้เวลานาน หรือต้องการเงินลงทุนสูง มักจะต้องขออนุมัติดำเนินการหรือขออนุมัติงบประมาณจาก ผู้มีอำนาจเสียก่อน ซึ่งผู้มีอำนาจจะพิจารณาจากรายงานการขออนุมัติถึงความเป็นไปได้ของโครงการเป็นสำคัญ ดังนั้นนอกจากจะต้องทำการวิเคราะห์ให้ดีแล้ว ยังจะต้องทำรายงานการขออนุมัติให้ดี และนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการให้ดีด้วย โครงการต่างๆ จึงจะสามารถผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจได้นั่นเอง

วัตถุประสงค์

1.ได้เข้าใจถึงความจำเป็น และเห็นถึงความสำคัญของการทำ Project Feasibility Analysis

2.ได้เข้าใจขั้นตอน และวิธีการในการทำ Project Feasibility Analysis

3.ได้เข้าใจถึงวิธีการเขียนรายงานการขออนุมัติ และการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักการ ความสำคัญและการเลือกโครงการ

***Workshop : ปัญหาจากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

2. ที่มาของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

3. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

- ความเหมาะสม และความเป็นไปได้

 - ความคุ้มค่า

 - ความเสี่ยง

4. การวัดความคุ้มค่าของโครงการ

 - ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินได้ (เชิงปริมาณ)

- ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ (เชิงประสิทธิภาพ)

5. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

 - ความเสี่ยงที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

 - ความเสี่ยงที่รับได้และและรับไม่ได้

6. การเขียนรายงานการขออนุมัติโครงการ : Project Charter

 - ด้านความเหมาะสม

 - ด้านการลงทุน

 - ด้านคุณภาพ

 - ด้านความเสี่ยง

 - ด้านกลยุทธ์และเทคนิค

 - ด้านทรัพยากรและการปฏิบัติการ

 - ด้านเวลา

***Workshop : การเขียนรายงานการขออนุมัติโครงการในเชิงปฏิบัติจริง

7. เทคนิคการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่มีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ความสำคัญของการทำ Project Feasibility Analysis, วิธีการในการทำ Project Feasibility Analysis, วิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ, ความเสี่ยงที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน, ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ (เชิงประสิทธิภาพ), ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินได้ (เชิงปริมาณ)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต