สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์

รหัสหลักสูตร: 65782

จำนวนคนดู 1922 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

      ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เข้าร่วมอบรม Onine หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ผ่านระบบ Zoom Video Conference โดยมีระยะเวลาในการอบรมและฝึกปฏิบัติ 2 วัน


วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Power BI

   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ Microsoft Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูล สร้าง Dashboard และสร้างรายงานต่าง ๆ ได้


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

  • อบรม online กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2564

ประโยชน์การเข้าร่วม

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร 
  2. เป็นเครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดและช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ
  3. พัฒนาแผนงานและกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อรองรับการแข่งขัน

มีการจัดอบรม Online 2 รุ่น

    อบรม Onine รุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom

    อบรม Onine รุ่นที่ 2 วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom

**เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


กลุ่มเป้าหมาย 

  1. ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ พื้นฐานความรู้ของผู้เข้าอบรม 
  2. เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Excel ระดับกลาง 
  3. ผู้ประกอบการที่มีระบบโลจิสติกส์ในองค์กร

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีประยุกต์, เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด