registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

กุ้ง

โค้ชผศ.ญาณิศา  บุญประสิทธิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: การพัฒนาตนเอง (การพัฒนาบุคลิกภาพ, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาความคิดเชิงบวก, การพัฒนามุมมอง, การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล)

จำนวนเข้าชม 645 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : วารสารศาสตรมหาบัณฑิตคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน

 

ปริญญาตรี : วารสารศาสตรบัณฑิตคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

(เกียรตินิยม อันดับ 2) สาขาวิทยุและโทรทัศน์

 

Accredited Style Coach from Style Coaching Institute, London

ประสบการณ์

2555 – ปัจจุบัน     อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์คณะวารสารศาสตร์และ

                             สื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•              การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

•              กลยุทธ์การวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์

•              การวางแผนประชาสัมพันธ์

 

 

อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร วารสารศาสตรบัณฑิตสาขาสื่อมวลชนศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ)

•              CivicEducation

•              Creativityfor Strategic Communication

ผู้บรรยายลักษณะวิชาชั้นปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•              การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม

วิทยากรพิเศษ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

•              การเขียนเรียงความประกอบภาพถ่าย

วิทยากรพิเศษ : กรมธนารักษ์

•              ขับเคลื่อนองค์กรด้วยงานประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ

วิทยากรพิเศษ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

•              Introductionto Public Relations, Corporate Social Responsibility, Customer  Relation Management  

วิทยากรพิเศษ : กรมประชาสัมพันธ์

•              การจัดการสื่อสารภายในองค์กร

Style Coaching by Above Studio

•              ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

                             สื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•              การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

•              กลยุทธ์การวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์

•              การวางแผนประชาสัมพันธ์

 

 

อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร วารสารศาสตรบัณฑิตสาขาสื่อมวลชนศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ)

•              CivicEducation

•              Creativityfor Strategic Communication

ผู้บรรยายลักษณะวิชาชั้นปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•              การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม

วิทยากรพิเศษ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

•              การเขียนเรียงความประกอบภาพถ่าย

วิทยากรพิเศษ : กรมธนารักษ์

•              ขับเคลื่อนองค์กรด้วยงานประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ

วิทยากรพิเศษ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

•              Introductionto Public Relations, Corporate Social Responsibility, Customer  Relation Management  

วิทยากรพิเศษ : กรมประชาสัมพันธ์

•              การจัดการสื่อสารภายในองค์กร


วิทยากร / พิธีกร / Coaching 

 

Style Coaching by Above Studio

•              ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์

ดูทั้งหมด »

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย กุ้ง ผศ.ญาณิศา บุญประสิทธิ์

Image Road-map v.2
3190บาท
ไม่ต้องรอโชคมาช่วย ไม่ต้องรอโอกาสวิ่งมาชน เพราะคุณสามารถกำหนดทุกย่างก้าวของตัวคุณเองได้!! อยากเป็นคนที่โลกจำ...คุณต้องเริ่มลงมือประทับภาพของคุณให้อยู่ในใจของคน!!!
Style Signature (ปรับลุค แปลงร่าง สร้างคุณคนใหม่)
7100บาท
การมีภาพลักษณ์ที่ดีเท่ากับ... คุณเป็นคนนึงที่เตรียมพร้อมเสมอ เพราะบางครั้งคุณไม่มีทางรู้ว่า โอกาสจะวิ่งเข้ามาหาคุณ... จากไหน เมื่อไหร่ และจากใคร
Style Signature
10900บาท
Style Signature (ปรับลุค แปลงร่าง สร้างคุณคนใหม่) คอร์สที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับคนที่ต้องการค้นหาตัวตน สร้างสไตล์การแต่งตัวเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ และยกระดับความมั่นใจเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการทำงาน เพื่อสร้างความสุขและความมั่นใจให้กับตัวเอง

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

หลักสูตร ค้นพบตนเองด้วยศิลปะ
6000บาท
ศิลปะจะสะท้อนสิ่งที่อยู่ในตัวเรา มานดาล่า (Mandala) และ เซนแทงเกิ้ล (the Zentangle Method) ศิลปะที่จะทำให้คุณรู้จักตนเองได้มากขึ้น รู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง มีสมาธิ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเอง เยียวยาตนเอง มีความสุขสงบ ผ่อนคลาย มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
ไขอัจฉริยะทักษะการพูด รุ่นที่ 6
9500บาท
"ไขอัจฉริยะทักษะการพูด" Public Speaking Course ที่จะทำไห้ท่านค้นพบศักยภาพในด้านการพูดของตนเองจนนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์ ด้วยระยะเวลาฝึกอบรมเพียง 2 วันโดยทีมโค้ชมืออาชีพ ที่จะมาวิเคราะห์และแนะนำท่านอย่างตรงประเด็นในรูปแบบการฝึกอบรมที่แตกต่าง
สร้างพลังความคิด  คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันในองค์กร
3500บาท
“คุณพร้อมไหม..สำหรับชีวิตยุค 4.0 ยุคแห่งการก้าวกระโดด” สร้างพลังให้ตน ปรับและเปลี่ยนแปลง เป็นแรงพัฒนา

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »