ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

วิชาญ  ชัยจำรัส

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: พัฒนาธุรกิจ SME (การพัฒนาต่อยอดธุรกิจ, การใช้เทคโนโลยี)

จำนวนเข้าชม 8417 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

CTO จาก Handywings Co., Ltd. ผลักดัน SMEs ให้แข่งขันได้ในยุค 4.0

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

(วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์

  • CTO บริษัท Handywings Co., Ltd.
  • นักบริหารงานโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
  • ที่ปรึกษาส่วนงาน IT ด้านการปรับตัวสู่ยุค 4.0 ของธุรกิจสถานบันเทิง
  • ที่ปรึกษาส่วนงาน IT ด้านการปรับตัวสู่ยุค 4.0 ของธุรกิจโลจิสติกส์ ที่มีศูนย์กระจายสินค้ามากกว่า 30 ศูนย์
  • ที่ปรึกษาส่วนงาน IT ด้านการปรับตัวสู่ยุค 4.0 ของธุรกิจเสริมความงาม ที่มีสาขามากกว่า 20 สาขา
  • ทีมงานผลักดันการจำหน่ายสินค้าตามกลยุทธ์ Dropship
  • อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กว่า 3 ปี ที่รับภาระงานสอนด้านวงการ IT แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ รวมถึงวิทยากร / ผู้ช่วยวิทยากรอบรมให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กว่า 5 ปี ที่รับภาระงานเป็นผู้ช่วยวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผู้ช่วยงานหลักสูตรด้าน IT และเป็นผู้ควบคุม / ตรวจสอบ / ประเมินโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของนักศึกษา รวมถึงการทำงานเกี่ยวกับ นักวิเคราะห์ระบบ (Systems Analyst: SA) นักพัฒนาระบบ (Programmer) และ นักทดสอบและควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ (Automated Software Testing)
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ขององค์กรเอกชน กว่า 2 ปี
Sponsored
การขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง (Multiple Red-Ocean Sales Strategies)

     เพื่อทบทวนเส้นทางการเป็นนักขายของพนักงานแต่ละท่าน (Brush up)     เพื่อเพิ่มทักษะ ม...

ดูรายละเอียด
ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ

ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ระดับบริหาร ( Management )   ผู้จัดการทีมขาย (หรือที่เรียกกันคุ้นหูว...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »