registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

วิชาญ  ชัยจำรัส

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: พัฒนาธุรกิจ SME (การพัฒนาต่อยอดธุรกิจ, การใช้เทคโนโลยี)

จำนวนเข้าชม 6901 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

CTO จาก Handywings Co., Ltd. ผลักดัน SMEs ให้แข่งขันได้ในยุค 4.0

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

(วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์

  • CTO บริษัท Handywings Co., Ltd.
  • นักบริหารงานโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
  • ที่ปรึกษาส่วนงาน IT ด้านการปรับตัวสู่ยุค 4.0 ของธุรกิจสถานบันเทิง
  • ที่ปรึกษาส่วนงาน IT ด้านการปรับตัวสู่ยุค 4.0 ของธุรกิจโลจิสติกส์ ที่มีศูนย์กระจายสินค้ามากกว่า 30 ศูนย์
  • ที่ปรึกษาส่วนงาน IT ด้านการปรับตัวสู่ยุค 4.0 ของธุรกิจเสริมความงาม ที่มีสาขามากกว่า 20 สาขา
  • ทีมงานผลักดันการจำหน่ายสินค้าตามกลยุทธ์ Dropship
  • อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กว่า 3 ปี ที่รับภาระงานสอนด้านวงการ IT แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ รวมถึงวิทยากร / ผู้ช่วยวิทยากรอบรมให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กว่า 5 ปี ที่รับภาระงานเป็นผู้ช่วยวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผู้ช่วยงานหลักสูตรด้าน IT และเป็นผู้ควบคุม / ตรวจสอบ / ประเมินโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของนักศึกษา รวมถึงการทำงานเกี่ยวกับ นักวิเคราะห์ระบบ (Systems Analyst: SA) นักพัฒนาระบบ (Programmer) และ นักทดสอบและควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ (Automated Software Testing)
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ขององค์กรเอกชน กว่า 2 ปี
Sponsored
ติวเข้ม FOREX ด้วยระบบจำลองการฝึกเทรดอัจฉริยะเสมือนจริง

ทางลัดสั้นสู่อาชีพเทรดเดอร์ Forex➡ มือใหม่เทรดเป็นในวันเดียว➡ มือเก่าพัฒนาต่อยอดทักษะกา...

ดูรายละเอียด
อบรมสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า "Train the Trainers by NEA"

ภารกิจหลักของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ คือการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญรวม...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย วิชาญ ชัยจำรัส

เน้นลงมือทำ : เปิดร้านค้าออนไลน์ใน 30 นาที พร้อมเทคนิคมัดใจลูกค้า ใครๆ ก็ทำได้ โดยไม่ต้องเสียเงินจ้าง
3000บาท
หากมีคอมพิวเตอร์ Notebook มาด้วยจะยิ่งเห็นภาพ เพราะเป็นการอบรมพร้อมปฏิบัติที่เข้มข้น การันตีว่าหลังอบรมต้องมีร้านค้าออนไลน์เป็นของตนเอง พร้อมเทคนิคการนำเสนอเพื่อดึงดูดและมัดใจลูกค้า...จบหลักสูตรใช้ได้ทันที

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร E-Commerce week by NEA ครั้งที่ 5
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ฝึกอบรม และสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร E-Commerce week by NEA ครั้งที่ 5
สัมมนาฟรี หัวข้อ ความเข้าใจเรื่อง e-Payment สำหรับประชาชนทั่วไป
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาฟรี หัวข้อ ความเข้าใจเรื่อง e-Payment สำหรับประชาชนทั่วไป จัดโดยกรมสรรพากร
สัมมนาฟรี New Retail อนาคตของวงการค้าปลีกในประเทศไทย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งแรกของ Brand Inside ในหัวข้อ New Retail อนาคตของวงการค้าปลีกในประเทศไทย ร่วมกันค้นหาคำตอบว่าค้าปลีกไทยจะเอาตัวรอดได้อย่างไรในยุคที่อีคอมเมิร์ซกำลังมาแรง