ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

ภัทรานิษฐ์  เลิศสมานพงศ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: พัฒนาธุรกิจ SME (บัญชี การเงิน ภาษี)

จำนวนเข้าชม 717 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ทำงานด้านการวางแผนระบบบัญชีและภาษีมามากกกว่า 18 ปี

ประวัติการศึกษา

Mini–MBA             TaxationMajor in General  Taxation              โรงเรียนภาษี

ปริญญาตรี           นิติศาสตร์บัณฑิต                                       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี           บัญชีบัณฑิต                                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี           บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาสารสนเทศ             สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ   

ประสบการณ์

1. ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีให้กับบริษัทต่างๆ

2. วิทยากรอิสระ

3. ที่ปรึกษาด้านเครื่องหมายการค้า

4. ที่ปรึกษาการเขียนแผนธุรกิจ

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

หลักสูตรแปลงเงินภาษีให้เป็นเงินออม” 

หลักสูตรสร้าง Content ให้โดนธุรกิจให้ปัง รู้ทันภาษีออนไลน์” 

หลักสูตรพลิกเกมโลกธุรกิจในยุค Disruptive ด้วยการตลาดแห่งอนาคตและการค้าแบบไร้พรมแดน” 

หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage)” 

หลักสูตร ทักษะการสอนงานสำหรับผู้บังคับบัญชา(Coaching For Leaders)” 

หลักสูตร“สร้างความเป็นเลิศระบบงานการเงิน แคชเชียร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด” 

หลักสูตร“ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ-จ่ายเงินทางบัญชี” 

หลักสูตร“การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลกำไรในภาคบริการ” 

หลักสูตร“การสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดและสื่อดิจิทัลยุคอุตสาหกรรม4.0” 

หลักสูตร“อัพเดทสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

หลักสูตร“ได้เงินภาษีคืนถ้ายื่นแบบภาษีถูกต้อง”

หลักสูตร“ภาษีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจใหม่”

หลักสูตร“การวางแผนภาษีสำหรับอาชีพฟรีแลนซ์ ”

หลักสูตร “การบัญชีต้นทุนแบบง่าย” 

Sponsored
เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด Zero Defect , 7 Wastes ในกระบวนการทำงาน

1. เพื่อให้ผู้สัมมนาเห็นถึงสาเหตุข้อผิดพลาดทุกๆ ประเด็น2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวค...

ดูรายละเอียด
สร้างทีม(ให้)เวิร์ค สยบทุกอุปสรรค

ทีมแบบไหนที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ มารีเช็คทีมของคุณ พร้อมเรียนรู้วิธีทำให้ทีมเป็...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »