ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

ชณันวัชร์  เกียรติสุริยภัทร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: การพัฒนาตนเอง,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล, การเขียน, วิทยากร, พิธีกร)

จำนวนเข้าชม 950 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

นักสื่อสารมวลชน นักประชาสัมพันธ์ พิธีกร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท (2009)

วารสารศาสตรมหาบัณฑิตคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี (1999)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประสบการณ์

- นักข่าว

- บรรรณาธิกาารข่าว

- โปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์

- นักประชาสัมพันธ์

- คอลัมนิสต์ 

- พิธีกร , ผู้ดำเนินรายการ

- วิทยากรพิเศษ

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

- การพัฒนาตนเอง

- ทักษะการพูด

- ทักษะการเขียน

- การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »