registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

ชณันวัชร์  เกียรติสุริยภัทร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: การพัฒนาตนเอง,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล, การเขียน, วิทยากร, พิธีกร)

จำนวนเข้าชม 125 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

นักสื่อสารมวลชน นักประชาสัมพันธ์ พิธีกร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท (2009)

วารสารศาสตรมหาบัณฑิตคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี (1999)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประสบการณ์

- นักข่าว

- บรรรณาธิกาารข่าว

- โปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์

- นักประชาสัมพันธ์

- คอลัมนิสต์ 

- พิธีกร , ผู้ดำเนินรายการ

- วิทยากรพิเศษ

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

- การพัฒนาตนเอง

- ทักษะการพูด

- ทักษะการเขียน

- การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์


Sponsored
เทคนิคนำเงินไปต่อเงินกับ Emily สร้างกำไรเฉลี่ย 263% ต่อปี ในตลาดหุ้น, ทอง, น้ำมัน, สกุลเงินและดัชนี

- เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนหรือหารายได้เสริมจากการเทรดตลาดต่างประเทศได้มีความรู้พื้นฐาน และเ...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี ขายออนไลน์ ให้ฝรั่งซื้อ ผ่านเวปอีเบย์

เรียนรู้ช่องทางการสร้างรายได้หลักแสน/เดือน ผ่านทางการขาย #สินค้าไทย #สินค้าOTOP #สินค้า...

ดูรายละเอียด

สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

ห้ามพลาด  !!!  เข้าสัมมนาหลักสูตร  ภาพลักษณ์มืออาชีพ  (LOOK 4 Professional)
3999บาท
พิเศษชำระภายในวันที่ 10 ก.ย. 62 ค่าสัมมนาลดเหลือท่านละ 3,999 บาททันที (ราคายังไม่รวม vat 7%) (ราคาปกติท่านละ 5,999 บาท)
โครงการฝึกอบรมความรู้เชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ ระบบกำกับดูแลกิจการการบินพลเรือน ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ รุ่นที่ 2
20000บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจภาพรวมของระบบกำกับดูแลกิจการการบินพลเรือนของประเทศไทย และได้ทราบถึงสาระสำคัญของการปรับปรุงพระราชบัญญัติการเดินอากาศครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 อันจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติหน้าที่ วางแผนธุรกิจ และกำหนดนโยบ
ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
8500บาท
อบรมการพูด ที่ได้รับความนิยมเพราะสามารถฝึกท่านให้ก้าวข้ามการ "พูดได้" ไปสู่การ "พูดเป็น" โดยหลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (The Art of Public Speaking) เป็นหลักสูตรอบรมการพูดต่อที่ชุมชนที่ช่วยปลุกพลังการพูดในตัวคุณให้สามารถก้าวข้ามไปสู่การพูดทีเปี่ยมพลัง

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »