registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
บันทึกสำเร็จ...

ชณันวัชร์  เกียรติสุริยภัทร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: การพัฒนาตนเอง,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล, การเขียน, วิทยากร, พิธีกร)

จำนวนเข้าชม 300 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

นักสื่อสารมวลชน นักประชาสัมพันธ์ พิธีกร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท (2009)

วารสารศาสตรมหาบัณฑิตคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี (1999)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประสบการณ์

- นักข่าว

- บรรรณาธิกาารข่าว

- โปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์

- นักประชาสัมพันธ์

- คอลัมนิสต์ 

- พิธีกร , ผู้ดำเนินรายการ

- วิทยากรพิเศษ

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

- การพัฒนาตนเอง

- ทักษะการพูด

- ทักษะการเขียน

- การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์


Sponsored
เจาะลึก KPI ใน 1 วัน (รุ่นที่ 2)

KPI (Key Performance Indicators) เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารผลงานที่ยังไม่ตกยุคเพียง 1 วัน ผู้เข้าสัมมนาจะทราบเคล็ดลับในการนำ KPI ไปใช้ให้สำเร็จ โดยทราบ …วิธีนำ KPI ไปใช้ในองค์กร โดยไม่ถูกพนักงานต่...

ดูรายละเอียด

สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

หลักสูตร Effective Communication Skill (เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ)
3900บาท
ทราบถึงอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ผิดพลาดและพัฒนาตนเองด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ : Presentation Skill Pro
6500บาท
หลักสูตร อบรม presentation skill ทักษะการนําเสนอ คือ การอบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ โดยในการอบรมท่านจะได้รับ Knowledge (ความรู้) หลักการนำเสนอ Presentation Skill เพื่อให้ท่านสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ในหลักสูตรท่านจะได้รับ Understand (คว
บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจของลูกค้า-ผู้ติดต่อ
3500บาท
ในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คนทำงานที่จะยืนหยัดอยู่ได้ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการทำงน บุคลิกภาพที่ดี ถือเป็นบันไดสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จที่สูงขึ้น บุคลิกภาพที่ดี คือภาพลักษณ์ของตัวคุณที่จะฉายออกไป และมีผลต่อการเสริม

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »