บันทึกสำเร็จ...

โค้ชจอน

ตรัย  อาจหาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การตลาด/การขาย,พัฒนาธุรกิจ SME (การโค้ชชิ่ง, การบริหาร, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การตลาด / การตลาดออนไลน์, การบริหารธุรกิจ)

จำนวนเข้าชม 3680 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ที่ปรึกษาคุณภาพเพื่อ SMEs

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท วิทยาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (ว.ท.ม.)

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ว.ศ.บ.) สาขาไฟฟ้า 

ประสบการณ์

ผู้จัดการที่ปรึกษา -บริษัท คิว-ไอเอสโอ คอนซัลแต็นท์ จำกัด

ผู้จัดการที่ปรึกษา -บริษัท ควอลิตี้ แซททิสฟายด์ จำกัด

ผู้ตรวจประเมินระบบ -บริษัท ยูไนเต็ด รีจีสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษาระบบ ISO9001 -บริษัทไดเร็ค ออกาไนซิ่ง ซัพพลาย จำกัด 

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ -บริษัท เพาเวอร์-พี (มหาชน)  จำกัด

วิศวกรไฟฟ้า - สำนักงานโครงการอนุรักษ์พลังงาน/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

ISO9001:2015

ISO45001:2018

IATF16949:2016

ISO50001:2018

Sponsored

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย โค้ชจอน ตรัย อาจหาญ

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »