เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

โค้ชจอน

ตรัย  อาจหาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การตลาด/การขาย,พัฒนาธุรกิจ SME (การโค้ชชิ่ง, การบริหาร, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การตลาด / การตลาดออนไลน์, การบริหารธุรกิจ)

จำนวนเข้าชม 197 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ที่ปรึกษาคุณภาพเพื่อ SMEs

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท วิทยาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (ว.ท.ม.)

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ว.ศ.บ.) สาขาไฟฟ้า 

ประสบการณ์

ผู้จัดการที่ปรึกษา -บริษัท คิว-ไอเอสโอ คอนซัลแต็นท์ จำกัด

ผู้จัดการที่ปรึกษา -บริษัท ควอลิตี้ แซททิสฟายด์ จำกัด

ผู้ตรวจประเมินระบบ -บริษัท ยูไนเต็ด รีจีสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษาระบบ ISO9001 -บริษัทไดเร็ค ออกาไนซิ่ง ซัพพลาย จำกัด 

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ -บริษัท เพาเวอร์-พี (มหาชน)  จำกัด

วิศวกรไฟฟ้า - สำนักงานโครงการอนุรักษ์พลังงาน/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

ISO9001:2015

ISO45001:2018

IATF16949:2016

ISO50001:2018

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เทคนิคการประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล
3500บาท
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละรูปแบบ 2. มีทักษะในการจัดและดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เรื่องการเตรียมการ การประสานงาน การควบคุมการประชุม การจัดการงานเอกสารต่างๆ ตลอดจนการทำรายงานและการติดตามผลการดำเนินงาน ห
หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผลและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Training Evaluation & ROI for Training)
3900บาท
ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการกำหนดแนวทางในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมและสามารถวัดให้เห็นผลในเชิงของความคุ้มค่าของการลงทุนที่วัดได้เป็นตัวเงินในหลักสูตรที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วตามแผนการอบรม
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย
3900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายอย่างมีเป็นระบบ ได้สำรวจและวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติด้านงานขายของตน การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง จนในที่สุดเมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาสามารถสร้างยุทธวิธีใน

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »