บันทึกสำเร็จ...

ธน  โพธิ์ปฐม

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: ไอที เทคโนโลยี,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (กราฟฟิก/ออกแบบ, ออกแบบ)

จำนวนเข้าชม 3994 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและที่ปรึกษา Product & Packaging Design

ประวัติการศึกษา

• Rangsit University. Master of Fine arts Program in Computer art Faculty of Art and Design.

• Rachamanghala University. Poh-Chang Campus. Bachelor’s Degree of Applied Art (The first Honour).

• Rachamanghala University, Poh-Chang Campus. Diploma Degree of Applied Art.


ประสบการณ์

• iTAP วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Label and Packaging Design for SME โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย โดย สวทช

• King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. (KMUTNB) Faculty of Applied art and Product Design Dept.

     o Instructor in Computer for Product Design course.

     o Instructor in Computer for Art.

     o Instructor in Computer multimedia course.

     o Instructor in Model making course.

     o Instructor in Packaging design course.

     o Instructor in Product design for Aging society.

     o Lecturer seminar program in Product design for toy

• Southeast Bangkok College. (SBC) Faculty of Information technology Dept.

     o Instructor in Computer Animation (Maya Program) course.

     o Instructor in Commercial Art Design course.

     o Instructor in Computer multimedia course.

     o Instructor in Storyboard and script writing course.

• King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. (KMUTNB) Faculty of Ceramic Design Dept.

     o Instructor in Commercial Art Design course.

     o Instructor in Ornament Design course.

     o Instructor in Packaging design course.

• Stamford International University (Hua-hin campus). Faculty of Science and Technology Dept.

     o Instructor in Computer Animation (Maya Program) course.

     o Instructor in Introduction to Design (Illustrator and Photoshop Program) course.

     o Instructor in Visual Communication course.

     o Instructor in Computer multimedia (After Effect Program) course.


หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

• King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. (KMUTNB)

Training and Seminar Project, Packaging Design Basic Knowledge,

• Trainner for Package Design Sample Presentation.

• Trainner for Design and Basic Step Drawing.

• Trainner for Applied and appliance material for Packaging Design.

• Trainner for Product design (Toy Making)

• ITAB Consulting Project, Label and Packaging Design for SME.

• Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)

• “ I love bangkruai Seminar Project, Packaging Design Basic Knowledge, Lecturer.

• THAI-NICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY. (TNI)

• Training and Seminar Project, Packaging Design Basic Knowledge, Multimedia design Basic Knowledge Lecturer.


Sponsored
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม เสริมทักษะการคิดเชิงบวกและความสุขในการทำงาน

วัตถุประสงค์          1. เพื่อให้รู้ความคิดและจัดการความรู้สึกของตนเองได้ดีขึ้น        ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ธน โพธิ์ปฐม

  • ทั้งหมด
  • อบรม การผลิต/วางแผนการผลิต