หลักสูตรอบรม การจัดทำ/ทบทวน Job Description Based on KPIs By S-M-A-R-T

จำนวนคนดู 1534 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร
1.ความเข้าใจพื้นฐานของ JD
2.การกำหนดและวิธีการนำ KPIsมาประยุกต์ใช้
3.ขั้นตอนการจัดทำ/ทบทวนให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร
4.แนวทางการนำไปใช้ในหน้าที่ต่างๆ
5.นำเสนอ JD ของแต่ละหน่วยงานหลังจัดทำวิทยากรให้คำปรึกษา

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด