อบรมหลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ รุ่นที่ 1 (Digital Marketing Certificate Program)

จำนวนคนดู 2779 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

ในภาวะเศรษฐกิจผันผวนธุรกิจหลายแห่งประสบปัญหายอดขายและกำไรลดลง มีคนตกงานจำนวนมาก ซึ่งภาวะเช่นนี้หลายคนมองว่าเป็นอุปสรรคในการทำงานและดำเนินธุรกิจ แต่ในทุกอุปสรรคเราอาจมองเห็นโอกาส คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล็งเห็นว่าในช่วงเวลานี้น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้ามามีส่วน ร่วมช่วยพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่ทำอยู่ ตามปกติ คณะพาณิชย์ฯ เห็นว่าการเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจนั้น “การตลาด (Marketing)” เป็นเรื่องสำคัญ และเป็นทัพหน้าที่จะนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ แม้แต่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการ ตลาดก็ยังเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆอยู่เสมอ Digital Marketing เป็นการตลาดที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี่ที่เปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็วสู่สังคมผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ทำให้นักการตลาดต้องปรับกลยุทธการตลาดเสียใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยน แปลง เพื่อบรรลุเป้าหมายในการครองใจผู้บริโภค
ในฐานะของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศและเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนทางด้าน การตลาดในระดับปริญญา โดยได้ผลิตนักการตลาดที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจมาตลอด 75 ปีที่ผ่านมา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องการขยายบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ในด้านการตลาดโดยสร้างหลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing Certificate Program) สำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับต้น พนักงานบริษัท นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่มีความสนใจจะทำงานด้าน Digital Marketing หรือนำแนวคิดด้าน Digital Marketing ไปประยุกต์ใช้ทางการตลาด


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และเพิ่มพูนความสามารถทางด้านการบริหารการตลาดดิจิตอล
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกการตัดสินใจ แก้ปัญหา และพัฒนาความสามารถในด้านการจัดการการตลาดดิจิตอล
  3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ขยายมุมมอง ทฤษฎี รวมทั้งกลยุทธ์ใหม่ๆ ทางด้านการตลาดดิจิตอล
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง
  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และแนวคิดทางการตลาดดิจิตอล ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนหรือองค์กรที่ทำงานอยู่


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ รุ่นที่ 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด