หลักสูตร การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 9001:2015 ( ISO 9001:2015 Internal Quality Audit )

รหัสหลักสูตร: 66112

จำนวนคนดู 1790 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 9001:2015 ( ISO 9001:2015 Internal Quality Audit )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          การพัฒนาบุคคลกร ให้เป็น Internal Auditor ตามมาตรฐาน

สิ่งสำคัญ คือ ต้องเน้นให้ Audit ในเชิงสร้างสรรค์ มิใช้จับผิด, รับผิดชอบในบทบาท, มีจรรยาบรรณ, มีความเป็นระบบ และ สามารถพัฒนาระบบได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์หลักสูตร

   1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการของกระบวนการตรวจติดตามภายในระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ตามแนวทางของมาตรฐานการ  ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพ

   2. เพื่อย้ำความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยเน้นย้ำในรายละเอียดที่ได้รับการทบทวนปรับปรุง ต่อการประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการ ที่มีอยู่

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคของการตรวจติดตามภายใน ผ่านทางทฤษฎี การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของวิทยากร ฝึกภาคปฏิบัติ และตรวจในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าการจับผิด

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

     1. ระบบบริหารจัดการกับการตรวจติดตามภายใน

     2. หลักการ และมาตรฐานการตรวจติดตามภายใน + Workshop

     3. การทำ Audit cycle, Audit matrix

     4. การวางแผนการติดตาม (Pre-Audit Activities)

     5. การเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ + Workshop

     6. การลงพื้นที่ตรวจติดตาม (On-Site Audit Activities)

     7. การเก็บรวบรวมหลักฐาน และการนำเสนอสิ่งที่พบ (Audit Evidence & Finding)

     8. การเขียนรายงานความบกพร่อง (Non-Conformities Statement) + Workshop

     9. การจัดทำรายงานการตรวจติดตาม (Audit Report)

     10. การบริหารจัดการข้อบกพร่อง (CAR Management)

     11. สอบประเมินผล

ลักษณะการอบรม

     1. การบรรยาย

     2. Work Shop

     3. กิจกรรมกลุ่ม

     4. การทดลองปฏิบัติจริง

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
     - ผู้บริหาร
     - คณะทำงาน ISO 14001:2015
     - Management Representative
     - ผู้ตรวจติดตามภายใน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 9001:2015 ( ISO 9001:2015 Internal Quality Audit )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 9001:2015, ISO 9001:2015 Internal Quality Audit

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด