เทคนิคการนาเสนอผลงานและการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 27241

จำนวนคนดู 1498 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

 

  • เพิ่มความรู้และทักษะในการนาเสนอและการประชุม
  •  พัฒนาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการและขั้นตอนของการนาเสนอ
  •  มีความเข้าใจวิธีการใช้โครงสร้างและรูปแบบของการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  •  เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการนาเสนอ
  •  สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับงานได้
  •  สามารถประยุกต์ใช้กับการทาความตกลงร่วมกันและการบรรลุผลสาเร็จในงานที่รับผิดชอบ
  • สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการนำเสนอ, เทคนิคการประชุม, present, meeting

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) ...

ขอเชิญอบรม หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) #โครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม่ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดๆ ก็ตาม เราควรจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้