หลักสูตรเชิงปฎิบัติการ การโค้ชชิ่งและการพัฒนาการใช้เครื่องมือการสอน (Coaching and Tools Workshop)

รหัสหลักสูตร: 66345

จำนวนคนดู 1153 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรเชิงปฎิบัติการ การโค้ชชิ่งและการพัฒนาการใช้เครื่องมือการสอน (Coaching and Tools Workshop)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาการใช้เครื่องมือการโค้ชของตัวเอง การฝึกฝนการใช้เครื่องมือการโค้ชตามกระบวนการ เกิดความมั่นใจในตนเองเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปดำเนินการโค้ชได้อย่างเชี่ยวชาญ มีประสิทธิผลครบถ้วนตามองค์ประกอบสำคัญของการโค้ช
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกฝนการปฏิบัติการโค้ชจริง ด้วยเครื่องมือประกอบการโค้ช เกิดการเรียนรู้การโค้ชได้ตรงตามความต้องการของโค้ชชี่ได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิผล
   3.เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช ให้สอดคล้องกับหัวข้อและสภาวะของโค้ชชี่ได้อย่างชัดเจน พร้อมสามารถนำเครื่องมือไปดำเนินการประกอบการโค้ชของตนเองได้อย่างมั่นใจ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ประเด็นการสัมมนา    
   1. หลักการสำคัญของการโค้ชสู่การลงสนามสำหรับการปฏิบัติจริง
           - โค้ชกับโค้ชชี่...คือใคร (Coach & Coaches)
           - การสร้างเครื่องมือการโค้ช (Coaching Tools)
           - การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
           - กระบวนการของการโค้ช (Coaching Process)
   2. องค์ประกอบที่จำเป็นต่อการช่วยเหลือโค้ชชี่ได้ตรงตามเป้าหมายของการโค้ช
           - การประเมินโค้ชชี่ (Assessment)
           - การกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting)
           - การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Questions)
           - การรับฟังเชิงรุกอย่างเข้าใจ (Active Listening)
           - การโค้ชตามกระบวนการ (Coaching Process)
   3. เติมพลังสำหรับการพัฒนาการใช้เครื่องมือการสอน และการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง
           - โค้ช คือบุคคลที่ช่วยดึงศักยภาพของโค้ชชี่ ด้วยกระบวนการโค้ช
           - หัวใจสำคัญของการฟังในฐานะโค้ช
           - คำถาม...สร้างความมั่นใจของโค้ชได้อย่างดี
           - การใช้เครื่องมือในการโค้ชของตนเอง
   4. การพัฒนาการใช้เครื่องมือการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริงด้วยชุดคำถาม
           - ชุดคำถามเชิงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior)
           - ชุดคำถามตาม GROW Model ( Goal-Reality-Option-Way Forward)
           - ชุดคำถามด้วยคำสำคัญ (Keywords)

           - ชุดคำถามความสมดุลด้วยการ์ด (Balancing Coaching Card)    

WORKSHOP : ฝึกทักษะพัฒนาการโค้ชของตัวเอง จากเลือกใช้เครื่องมือ ด้วยการกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting) การฝึกทักษะการฟัง (Listening) และการฝึกทักษะการใช้คำถาม (Questioning)

   5. เทคนิคการฟังสำหรับการโค้ชให้ได้ผลสำเร็จ (Results & Outcomes)
           - ผลการปฏิบัติงาน (Performance)
           - สร้างสมดุลชีวิต (Life Balance)
           - เปลี่ยนแปลงความเชื่อ ความคิด และความจำ (NLP : Neuro – Linguistic – Programming)
           - เป็นกระจกเงาสะท้อนมีมีสติ สมาธิ จดจ่อเฉพาะปัจจุบัน (Mindfulness)
   6. รูปแบบการพัฒนาเครื่องมือการสอน และการโค้ชของหน่วยงาน
           - การทำแบบประเมินโค้ชชี่ (Assessment)
           - การสร้างเป้าหมายร่วมกับโค้ชชี่ (Goal Setting)
           - การกำหนดแบบฟอร์มการโค้ช (Coaching Form)
           - การใช้กระบวนการโค้ชด้วยคู่มือ (Manual)
WORKSHOP : สร้างแบบฟอร์มเกี่ยวกับการโค้ชของตนเอง และทดลองการดำเนินการโค้ชด้วย
           - เครื่องมือที่ออกแบบใช้งานกับทักษะต่าง ๆ

   7. Q&A แนวคิดและแนวทางการดำเนินการโค้ช ด้วยการสร้างกระบวนการ การสร้างเครื่องมือที่เหมาะสมกับตัวเอง และสถานการณ์ต่าง ๆ

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

          - การบรรยาย     

          - กิจกรรม และเกม      

          - การแสดงออก

          - กลุ่มสัมพันธ์   

          - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรเชิงปฎิบัติการ การโค้ชชิ่งและการพัฒนาการใช้เครื่องมือการสอน (Coaching and Tools Workshop)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาการใช้เครื่องมือการสอน และการโค้ชเชิงปฏิบัติก, coaching

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้