หลักสูตรอบรม เทคนิคการพัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J

รหัสหลักสูตร: 66792

จำนวนคนดู 1286 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรอบรม เทคนิคการพัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          ความสำเร็จของงานโดยส่วนใหญ่ขององค์กรมาจากหัวหน้างาน แต่ในทางตรงกันข้ามหากหัวหน้างานไม่ทำหน้าที่ของหัวหน้างาน หรือให้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ควรทำก็สามารถทำให้ผลงานนั้นออกมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายวิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน (Willis Towers Watson) บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โบรกเกอร์ และโซลูชั่นส์ชั้นนำระดับโลกได้สำรวจอัตราการลาออกของพนักงานอันดับต้นๆล้วนมาจากหัวหน้างาน โดยเผยว่าสาเหตุหลักมาจากหัวหน้าใช้อำนาจหน้าที่ในการทำงานร่วมกับลูกน้องโดยขาดภาวะความเป็นผู้ กล่าว คือ ผู้นำมีบทบาทสำคัญในการทำให้งานนั้นสำเร็จ และต้องมีภาวะผู้นำ สามารถนำ (Leading) ผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ใช่เพียงแต่ใช้อำนาจในการสั่งการอย่างเดียว ส่วนในเรื่องของ Training Within Industry for Supervisor เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตในอุตสาหกรรมของ สหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณ ค.ศ. 1940 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ( Skill Supervisor) เป็นหลัก TWI ได้ถูกนำมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ อุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งก็สามารถประสบความสำเร็จอย่างสูงและเป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับหัวหน้า งานทุกระดับ ปัจจุบันToyota ได้นำหลักสูตรนี้เข้ามาพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเช่นกันหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 3 J 1)Instruction (ทักษะการสอนงาน) 2) Job Methods (ทักษะการปรับปรุงงาน) 3) Job Relations (ทักษะการสร้างสัมพันธ์ภาพในงาน)

(วัตถุประสงค์ (Objective)

          

          1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้บาทบาทความมีภาวะผู้นำ สามารถนำ(Leading)ผู้อื่นให้งานสำเร็จได้ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ TWI 3-J 1)Instruction (ทักษะการสอนงาน) 2) Job Methods (ทักษะการปรับปรุงงาน) 3) Job Relations (ทักษะการสร้างสัมพันธ์ภาพในงาน) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน หน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

          •การบรรยาย Coaching Brainstorming การนำเสนอ

          •กิจกรรมกลุ่มอาจแตกต่างจากในมาตรฐาน TWI เนื่องจากเวลาและจำนวนคน

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

          •บทบาทผู้นำในศตวรรษที่ 21

          •ตรวจสอบความเป็นผู้นำด้วยแผนภูมิความคิด

          •ทักษะที่จำเป็นในการทำงานเชิงรุก

          •เป้าหมายและความสำเร็จของงาน

          •ความหมายและความสำคัญ TWI-3J

          •ทักษะการสอนงาน Job Instruction ด้วยหลักการ 4 ขั้นตอน

                    1.เตรียมตัวของผู้เรียน

                    2.ทักษะการถ่ายทอดงาน

                    3.ทักษะการลงมือปฏิบัติ (ลองทำ)

                    4.การตรวจสอบประสิทธิผล

          Workshop 1: กิจกรรมการสอนงาน

          •ทักษะการปรับปรุงงาน Job Methods

          •การ SWOT และปัญหาโดย job breakdown

          •การตั้งคำถามด้วยหลักการ 5W 1H 1R

          •การปรับปรุงการทำงานด้วย ECRS Model

          Workshop 2 : การระบุปัญหาหน้างาน และเสนอแนวทางการปรับปรุงงาน

          •ทักษะการสร้างสัมพันธ์ภาพ Job Relations

          •การสร้างความสัมพันระหว่างผู้นำกับผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน

          •เทคนิคการฟัง การสื่อสาร และการควบคุมอารมณ์

          Workshop 3: รูปแบบการพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ภาพ โดยกรณีศึกษางานกลุ่ม

          •สรุปการเรียนรู้

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

          •หัวหน้างาน หรือผู้ที่สนใจ


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม เทคนิคการพัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม เทคนิคการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน, อบรมหลักสูตร 2566, หลักสูตรอบรม 2566, อบรมออนไลน์, อบรมออนไลน์ 2566, อบรม 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader) เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!