สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร เข้าใจบัญชี ชี้ช่องทาง

หลักสูตร เข้าใจบัญชี ชี้ช่องทาง
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

1. ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคการเข้าใจตัวเลขบัญชีอย่างง่าย เพื่อค้นหาช่องทางการรวย

2. ท่านจะได้ถาม-ตอบ เเละ เเลกเปลี่ยนทุกข้อสงสัยกับวิทยากรโดยตรง

วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 9.00-17.00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา

-เข้าใจหมวดหมู่ทางบัญชี

-เข้าใจหลักการบันทึกบัญชี

-เข้าใจสมการบัญชี

-เข้าใจองค์ประกอบงบกำไรขาดทุน

-เข้าใจองค์ประกอบงบดุล

-เข้าใจอัตราส่วนทางการเงิน

-เข้าใจต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร

-เข้าใจต้นทุนปันส่วน

-เข้าใจจุดคุ้มทุนและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อวางแผนกำไร

-เข้าใจประโยชน์ของค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

-เข้าใจประโยชน์การทำลีสซิ่ง 

วิทยากร
อาจารย์วัชระ บุญธีรวร

 วิทยากรที่มีประสบการณ์จริงเเละเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ SME

มานานกว่า 15 ปี
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
-
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

ราคา 2,500 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

098-346-6574, 098-346-6575,092-412-0888 คุณพงษ์ทิพา / คุณธนภาส

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.เอสเอ็มอี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทน
ชื่อผู้ติดต่อ:พงษ์ทิพา/ธนภาส
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :098-346-6574

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เข้าใจบัญชี ชี้ช่องทาง
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญและเพิ่มสิทธิแก่ผู้ใช้แรงงานมากขึ้น ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ อาทิ ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560) โดยเพิ่มบทลงโทษในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้แรงงานเด็ก และยังมีการนำเส
5350บาท
1. แนวการพัฒนารายการสรุปผู้บริหารในยุคปัจจุบัน เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจข้อมูลบริหารระดับสูง และความเข้าใจในแนวคิด Dashboard 2. ความสามารถของ Microsoft Excel – Power BI เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 3. การใช้งานร่วมกับ Microsoft Excel 2013 / 2016 ข้อจำกัด แ
4280บาท
บัญชี-ภาษีอากร สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารรุ่นใหม่ (Taxation and Accounting for New Entrepreneurs and Executives 6 Hours...Shortcuts)
3900บาท
รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญและเพิ่มสิทธิแก่ผู้ใช้แรงงานมากขึ้น ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ อาทิ ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560) โดยเพิ่มบทลงโทษในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้แรงงานเด็ก และยังมีการนำเส
4000บาท
1. เข้าใจวัตถุประสงค์ทางการเงินของธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร 2. เข้าใจเทคนิคการวิเคราะห์การเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 3. สามารถวิเคราะห์ถึงที่มาและที่ใช้ไปของเงินสดทั้งจากการดำเนินการและไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
4066บาท
สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สร้างความเข้าใจในประเด็นจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี ขจัดความสับสนในการตีความ เพื่อปรับปรุงบัญชีการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ประมวลรัษฎากร และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เกี่ยวข้องกันอย่างไร ทำความเข้าใจ “แพ่งพิสดาร”
3000บาท
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักบัญชี, CPD & CPA หรือท่านที่สนใจที่ต้องการเสริมทักษะทางด้านบัญชีและภาษี พร้อมนับชั่วโมงอบรม CPD
3900.00บาท
นายจ้างประกอบธุรกิจเพื่อผลิตสินค้า ให้กับลูกค้าที่เป็นไปตามสัญญาข้อตกลงกัน สิ่งที่ผู้ประกอบกิจการต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลา คือต้องผลิตสินค้าให้มากที่สุด ดังนั้น สิ่งที่จะก่อให้เกิดสินค้าที่ดี มีคุณภาพก็คือผู้ควบคุมงานและผู้ผลิตชิ้นงาน ซึ่งผู้บริหารบุคคลจึง