หลักสูตร COACHING AND MENTORING SKILLS FOR A HIGH-PERFORMANCE ทักษะการโค้ชงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 36736

จำนวนคนดู 2344 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร

                        ...คือทีมงานที่มีความสามารถ

จากผลการศึกษาและวิจัยของ The Gallup Organization ในสหรัฐอเมริกา พบว่าทีมงานที่ขาดความมุ่งมั่นและขาดพลังการทำงานอย่างต็มศักยภาพ สามารถสร้างผลเสียให้แก่ธุรกิจได้ปีละกว่าสามพันล้านเหรียญ ผู้นำยุคใหม่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการสร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง เพื่อนำพาทีมงานและธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ รวมทั้งเพื่อพัฒนาผลงานที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกอย่างยั่งยืน

KEY BENEFITS : 
•ทำงานไหลลื่นทุกด้านด้วยการมองเป้าหมายแบบเดียวกันให้เป็น (Common Goals) 
•พัฒนาจุดอ่อนของทีมให้เป็นจุดแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น (Discover Your Strength) 
•เรียนรู้การบริหารจัดการทีมงานให้มีความสามารถ (Competence) 
•เทคนิคการสร้างจิตสำนึกและการทุ่มเทพลังในการทำงานแบบ 110% (Commitment) 
•วิธีเลือกคนให้เป็นก็ได้คนเก่งเหมะกับทีม (Selections)

หัวข้ออบรมสัมมนา

KEY CONTENTS : 
•ภาวะผู้นำในการนำทีมงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน 
•การปลุกพลัง การสื่อสารและการสร้างแรงจูงใจทีมงาน (Team Approach) 
•การสร้างจิตสำนึกและการทุ่มเทพลังในการทำงานแบบ 110 % 
•พัฒนาการสื่อสารแบบรอบทิศให้ทีมงานเข้าใจเป้าหมายของงาน 
•ศิลปะและจิตวิทยาการโน้มน้าวใจและการสร้างแรงบันดาลใจ 
•GROW Model เป้าหมายและความสำเร็จของงาน 
•คุณค่าหลักสำคัญ 9 ประการ ในการทำทีมไปสู่เป้าหมาย (Shared Values) 
•การลดความขัดแย้งและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในทีม 
•กรณีศึกษาจากภาวะผู้นำและทีมของ Blue Angels 
•กรณีศึกษาจากภาวะผู้นำและทีมของ Coach Lombardi 
•Workshop การทำงานที่มีสมรรถนะสูง


31 มกราคม 2560
เวลา 09.00-16.00 น.
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: COACHING, MENTORING, การโค้ช, อบรม, สัมมนา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด