หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

จำนวนคนดู 395 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

พนักงานขายสามารถใช้เทคนิคของการขายเชิงที่ปรึกษาที่เปรียบเสมือน

 อันดีต่อนักขายและลูกค้า

หัวข้ออบรมสัมมนา

ในยุค 2017 

การขายเชิงที่ปรึกษา : การขายในปัจจุบัน ไม่ใช่แค่ขาย แต่ต้องเป็นเพื่อนคู่คิดได้

การหาความต้องการ : เทคนิคการออกเยี่ยม และเก็บรวมรวบข้อมูลอย่างเป็นระบบ

การปิดการขาย : ปิดการขายโดยให้ลูกค้าเห็นโอกาสการขายสินค้า และการเติบโตของธุรกิจ

•Workshop การบูรณาการการขายเชิงที่ปรึกษากับการสานความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, การอบรมพนักงาน, อบรมพนักงานขาย, อบรมบุคลากร, บริษัทฝึกอบรมการขาย, การตลาด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด