ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

ขับเคลื่อนภาคเกษตรไทย สู่อาเซียนยุคใหม่ ด้วยไทยแลนด์ 4.0

จำนวนคนดู 796 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ขับเคลื่อนภาคเกษตรไทย สู่อาเซียนยุคใหม่ ด้วยไทยแลนด์ 4.0
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเน้นการทำเกษตรอัจฉริยะ ให้ความสำคัญกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร เพิ่มศักยภาพการผลิต และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาภาคเกษตรไทยสู่ระดับสากล
หัวข้ออบรมสัมมนา
ขับเคลื่อนภาคเกษตรไทย สู่อาเซียนยุคใหม่ ด้วยไทยแลนด์ 4.0
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เกษตร, ไทยแลนด์ 4.0, เครื่องจักรกลเกษตร, นวัตกรรม, ธุรกิจเกษตร, เกษตร 4.0