หลักสูตร การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Planning management and Follow-up)

รหัสหลักสูตร: 66455

จำนวนคนดู 2511 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Planning management and Follow-up)
รอบที่

1

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

**ยืนยันจัดอบรมรูปแบบ Zoom

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

*** ยืนยันจัดอบรม 24 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00-16:00 น. รูปแบบ Zoom ***

หลักการและเหตุผล (Introduction)

     ปัจจุบันหัวหน้างานถือได้ว่าเป็นตัวกลางที่สำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน โดยการนำนโยบายที่องค์กรกำหนดไว้ มาดำเนินให้ได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการ ผ่านบทบาทในการบริหารงาน คือการวางแผนงาน (Planning) การมอบหมาย (Assignment) และติดตามงาน (Monitoring) ทว่าสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และประสบารณ์ทั้งสิ้น องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะ เทคนิค และวิธีการที่ถูกต้องให้กับหัวหน้างาน เพื่อให้มีการบริหารงานอย่างมีระบบ และทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     หลักสูตร การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์งานเพื่อมอบหมายงานในแต่ระดับ จิตวิทยาการมอบหมายงาน เทคนิคการติดตามงานเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างค่านิยมในการทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ และเพื่อให้ทุกคนเกิดความพึงพอใจ เกิดแรงจูงใจในการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายและได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการ

วัตถุประสงค์  (Objective)
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทผู้มอบหมายงานและผู้รับมอบหมายงาน
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความแตกต่าง และวิเคราห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองและผู้อื่น
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 รูปแบบการการอบรม (Methodology)
       - การบรรยาย  40%
       - กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
       - กรณีศึกษา 10%

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Module 1 : Planning
   •    ปรับ Mindset การทำงานร่วมกัน
   •    ผู้ที่มีผลต่อการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
   •    เทคนิคการกำหนดเป้าหมายในการวางแผนงาน
   •    การวางแผนงานโดยใช้หลัก 3D
   •    5 เคล็ด (ไม่) ลับ เพื่อการวางแผนงาน
Module 2 : Assignment
   •    เรียนรู้ความต้องการและความแตกต่างของมนุษย์
   •    วิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์
   •    เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วย 6 STEP
   •    การจัดลำดับความสำคัญของการมอบหมายงาน
   •    จิตวิทยาในการมอบหมายงาน
Module 3 : Follow-up
   •    เทคนิคการติดตามงานให้ได้ตามเป้าหมาย
   •    การติดตามงานแบบเชิงรุก
   •    จิตวิทยาในการติดตามงาน
   •    กุญแจสำคัญในการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   •    สร้างความตระหนักการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
   •    ถาม-ตอบ

Workshop 1 : ปรับเปลี่ยนมุมมองในการมอบหมายงาน
Workshop 2 : ค้นหาข้อดีของการมอบหมายงาน
Workshop 3 : กำหนดเป้าหมายในการวางแผนงาน
Workshop 4 : ทำลายกำแพงของการมอบหมายงาน
Workshop 5 : ค้นหาอุปสรรค์ของการติดตามงาน
Workshop 6 : คุณสมบัตินักมอบหมายงานมืออาชีพ


วิทยากร
ดูประวัติ

กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การบริการ)

วิทยากรและที่ปรึกษาพัฒนาคนและพัฒนาองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้จัดการ / หัวหน้างาน
- ผู้ที่เตรียมปรับเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้างาน
- บุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาตนเอง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Planning management and Follow-up)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประส, การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ, Planning management and Follow-up, อบรมการวางแผน การมอบหมายงาน, อบรม การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างม, อบรม Planning management and Follow-up

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด