สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Psychology for Management & Motivating Techniques วันพฤหัสบดีที่ 25 มค.61

Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Psychology for Management & Motivating Techniques วันพฤหัสบดีที่ 25 มค.61
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
1.เข้าใจการประยุกต์หลักจิตวิทยามาใช้ในการบริหารคน

2.จิตวิทยาในการสร้างลักษณะผู้นำแก่ตนเอง

3.ทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการบริหารทีมงาน

4.สามารถใช้เครื่องมือต่างๆในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน

วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 25 มค.61


ลงทะเบียน 08.30น.

อบรม เวลา 09.00 น. -16.00 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
  • แนวคิดจิตวิทยากับการบริหารงานยุคใหม่ 

  • หลักจิตวิทยาในการบริหารคน  

           - การปรับเปลี่ยนเจตคติและการสร้างความคิดเชิงบวก

           - เจตคติที่ดีต่อองค์การ

           - เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น

           - เจตคติต่องานที่ทำ

           - อารมณ์และการจัดการกับอารมณ์

           - หลักการควบคุมอารมณ์

           - ความเข้าใจและการจัดการกับอารมณ์ผู้อื่น (ลูกค้า)

  • การค้นหาตนเอง เพื่อปรับปรุงอุปนิสัยที่ดีในการ ทำงาน  

           - การทำความเข้าใจตนเอง

           - การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกัน

  • การวิเคราะห์ทีมงานเพื่อการบริหารทีมในเชิงจิตวิทยา 

  • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน 

  • เครื่องมือต่างๆ ของหัวหน้างานในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน

วิทยากร
ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม


ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ และอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,900.00 บาท 5900 ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ชญานิน (แนน)
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-5592146 ต่อ 109

หากท่านต้องการสมัคร Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Psychology for Management & Motivating Techniques วันพฤหัสบดีที่ 25 มค.61
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


1900บาท
หลักสูตรที่จะทำให้ท่านได้เรียนรู้ Competency ในงาน HR อย่างง่ายๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานจริงของคนที่คนทำงานบุคคล ภายในเวลาเพียง 1วัน
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจ ถึงวิธีการ หรือขั้นตอนการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้กับองค์กรได้ถูกต้อง ตามกฎหมายแรงงานไทย
2900บาท
พิเศษทุกที่นั่ง ได้รับใบประกาศในวันสัมมนาทันทีพร้อมฝึกปฏิบัติ ติดต่อ Hrdzenter line hrdzenter
3500บาท
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละรูปแบบ 2. มีทักษะในการจัดและดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เรื่องการเตรียมการ การประสานงาน การควบคุมการประชุม การจัดการงานเอกสารต่างๆ ตลอดจนการทำรายงานและการติดตามผลการดำเนินงาน ห
3900บาท
ร่วมอบรมหลักสูตรด้านบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร กับทางHRDZENTER โดยวิทยากรผู้เขียนหนังสือศักยภาพการบริหารงานธุรการแบบครบวงจร
3500บาท
“ลดปัญหาการสูญหายของเอกสาร หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์” “ช่วยให้ค้นหาได้รวดเร็ว และสะดวกต่อการนำมาใช้”
3900บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้
3800บาท
ปัจจุบันการบริหารทีมงานถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกๆหน่วยงานในองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากรว่าเป็นทรัพย์สินที่มี
1900บาท
หลักสูตรที่จะทำให้คุณรู้ว่า "งานล้นคน" หรือ "คนล้นงาน" และจะจัดการอย่างไรดีเมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ หลักสูตรนี้มีคำตอบรออยู่ค่ะ