สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการที่เป็นเลิศ

พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการที่เป็นเลิศ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการเเละเหตุผล

บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่การสื่อสารกับลูกค้า ได้แก่ การพูด การใช้น้ำเสียง การฟัง การยิ้มที่ออกมาจากใจ (SMILE BY HEART) เพื่อแสดงความเป็นมิตร และสร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ก็มีความสำคัญไม่น้อย หลักสูตรนี้จะเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสารสำหรับงานบริการ ทั้งสองสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ผู้ทำหน้าที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

เรียนรู้ความสำคัญของบุคลิกภาพ และการสื่อสารในงานบริการ

เรียนรู้การปรับปรุงบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม ท่าทาง มารยาทในการบริการอย่างถูกต้อง เหมาะสม

เรียนรู้วิธีการสื่อสารสำหรับงานบริการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความประทับใจ

วันที่จัดงาน
วันที่อบรม 2 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-16.00น.


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

ความสำคัญของบุคลิกภาพ และการสื่อสารในงานบริการ

บุคลิกภาพที่ดีในงานบริการ

การแต่งกาย เสื้อผ้า หน้า ผม สำหรับงานบริการ

กริยา มารยาทในงานบริการ การต้อนรับ การทักทาย การยืน การใช้ท่าทาง การใช้มือ การกล่าวคำลา

กิจกรรมการปรับปรุงบุคลิกภาพในงานบริการ

การสื่อสารในงานบริการ

เทคนิคยิ้มด้วยใจ (SMILE BY HEART)

เทคนิคการพูด การใช้น้ำเสียง เพื่อสร้างความเป็นมิตร

DO & DON’T ของการสื่อสารในงานบริการ

กิจกรรมปรับปรุงการสื่อสารในงานบริการ

สรุป และถาม ตอบ

วิทยากร
อาจารย์ ธนภัทร ธรรมากัลยากุล
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
พนักงานที่ให้บริการส่วนหน้า (FRONT LINE), พนักงานให้บริการสนับสนุน

ผู้รับผิดชอบงานบริการ และผู้สนใจ

สถานที่จัดงาน

สถานที่อบรม:เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวั

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท ราคาเพียงท่านละ 3,500 บาท ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไปเพียงท่านละ 3,200

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:www.inwtraining.com
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณสา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0988209929

หากท่านต้องการสมัคร พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการที่เป็นเลิศ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3500บาท
สถานการณ์การทำงานในปัจจุบัน มีการแข่งขัน และ ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทำให้ต้องมีการปรับตัว ทั้งส่วนองค์กรและส่วนพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นมืออาชีพที่แท้จริง มีการปรับวิธีการทำงาน ป้องกันและแก้ไข
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านการบริการและแนวทางในการให้บริการสำหรับพนักงานปฏิบัติการในโรงแรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่ดีเลิศ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถให้บริการที่ดีเลิศกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรระดับพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม มาก่อน ใช้งานจริง
3500บาท
ในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คนทำงานที่จะยืนหยัดอยู่ได้ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการทำงน บุคลิกภาพที่ดี ถือเป็นบันไดสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จที่สูงขึ้น บุคลิกภาพที่ดี คือภาพลักษณ์ของตัวคุณที่จะฉายออกไป และมีผลต่อการเสริม
3900บาท
หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ ความประทับใจต่อบุคคลมีความสำคัญอย่างไรในการทำงาน กลไกความลับของความสำเร็จของการสร้างความประทับใจแรกพบ 4 ด้านของการสร้างความประทับใจที่เหนือชั้น กิจกรรม วิเคราะห์ 4 ด้านของตนเอง
1,000บาท
“การบริหารพลังสุขภาพจิต” การรู้จักวิธีบริหารจัดการ RQ ของตนเอง รวมถึงช่วยเหลือแนะนำคนอื่นให้ก้าวผ่านเรื่องราวความยากลำบากจากการทำงานไปได้ โดยไม่เกิดความรู้สึกเครียด
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรระดับพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม มาก่อน ใช้งานจริง
3900บาท
ในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงโดยหลายธุรกิจต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านกลยุทธ์และวิธีการในการบริหารงาน การบริหารคน โดยกลุ่มผู้นำหรือหัวหน้าจะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่มีส่วนสำคัญ (Key Man) ในการบริหารงาน โดยต้องอาศัยทักษะกระบวนการคิดวางแผนงาน (Planning) ทักษะการ