การตลาดยุคใหม่และการบริหารช่องทางจัดจำหน่าย (Modern Marketing & Distribution Channel Management)

รหัสหลักสูตร: 48853

จำนวนคนดู 1265 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ และเข้าใจกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ และการบริหารช่องทางจัดจำหน่าย 
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์เลือกช่องทางการจัดจำหน่ายและสามารถวางแผนการจัดจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้และเข้าใจพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าในสภาวการณ์ปัจจุบัน และนำไปใช้สำหรับการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายที่มีศักยภาพ 
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างช่องทางการจัดจำหน่ายและองค์กร
หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. ความกดดันทางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
 2. กลยุทธ์ทางการตลาดในการต่อสู้กับความกดดันทางเศรษฐกิจ 
 3. กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing) 
 4. บทบาทของช่องทางจัดจำหน่าย และปัจจัยในการเลือกช่องทางการตลาด 
 5. การบริหารส่วนผสมทางการตลาด 
 6. ช่องทางจัดจำหน่ายของสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค 
 7. ช่องทางจัดจำหน่ายของสินค้าประเภทต่าง ๆ 
 8. บทบาทของผู้ค้าส่ง/ผู้ค้าปลีก/ระบบแฟรนไซส์ 
 9. กลยุทธ์ในการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 
 10. สิ่งที่ลูกค้าต้องการจากช่องทางจัดจำหน่าย 
 11. พฤติกรรมของผู้ซื้อและกลยุทธ์ของสินค้าประเภทต่าง ๆ 
 12. The Value Delivery System 
 13. ลูกค้า (ช่องทางจัดจำหน่าย) ต้องการอะไรจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
 14. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าของสินค้า ช่องทางและลูกค้าคนต่อไป 
 15. การแบ่งประเภทตามลักษณะของช่องทาง 
 16. กฎ 80/20/30 ในการบริหารช่องทางจัดจำหน่าย 
 17. การทำงานกับช่องทางแบบ Partnership Philosophy 
 18. ทฤษฎีสามเหลี่ยม 2 รูปกับการบริหารช่องทางจัดจำหน่าย 
 19. หลักการ Break Even Cost Chart ในการพิจารณาตั้งทีมขายเองหรือใช้ตัวแทนจำหน่าย 
 20. จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวกับบริหารช่องทางจัดจำหน่าย 
 21. ขบวนการขายกับช่องทางจัดจำหน่ายแบบ “เชิงปรึกษา” 
 22. บทสรุป และ ถาม-ตอบ
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ความกดดันทางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ, การบริหารส่วนผสมทางการตลาด, กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่, Modern Marketing, กลยุทธ์ในการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์, การทำงานกับช่องทางแบบ Partnership Philosophy

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด