หลักสูตร CTPAT - CUSTOMS TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM

รหัสหลักสูตร: 67250

จำนวนคนดู 405 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร CTPAT - CUSTOMS TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ความร่วมมือด้านการค้าศุลกากรเพื่อต่อต้านการก่อการราย (CTPAT) เป็นสวนหนึ่งของกลยุทธการบังคับใช้สินค้าหลายชั้นของศุลกากรและการป้องกันชายแดน (CBP) ของสหรัฐฯ ด้วยโปรแกรมนี้ CBP ทำงานรวมกับชุมชนการค้าเพื่อเสริมสร้างหวงโซอุปทานระหว่างประเทศและปรับปรุงความปลอดภัยชายแดนของสหรัฐอเมริกาCTPAT เป็นโครงการความรวมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยสมัครใจซึ่งตระหนักดีว่า CBP สามารถให้ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าในระดับสูงสุดได้โดยความรวมมืออย่างใกลชิดกับผู้มีสวนได้สวนเสียหลักของหวงโซอุปทานระหว่างประเทศเช่น ผู้นำเข้า, ผู้ข่นสง, ผู้รวบรวม, นายหน้าศุลกากรที่ได้รับใบอนุญาต และผู้ผลิต


วัตถุประสงค์

     เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CTPAT และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย รวมไปถึงสามารถนำข้อกำหนดไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. CTPAT 5 - Step Risk Assessment Process

2. Minimum Security Criteria

   - Corporate Security

 • Security Vision & Responsibility
 • Risk Assessment
 • Business Partners
 • Cybersecurity

   - Transportation Security

 • Conveyance and Instruments of International Traffic Security
 • Seal Security
 • Procedural Security
 • Agricultural Security

   - People and Physical Security

 • Physical Security
 • Physical Access Controls
 • Personnel Security
 • Education, Training and Awareness

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 •  ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน ผู้เกี่ยวของ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร CTPAT - CUSTOMS TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: CTPAT, CTPAT 5 - Step Risk Assessment Process, People and Physical Security, Transportation Security

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตรออนไลน์ การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Purchasing spa...

อบรม หลักสูตร “การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร” (Purchasing spare parts in maintenance) #ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร อุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) ...

ขอเชิญอบรม หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) #โครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม่ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดๆ ก็ตาม เราควรจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้