เรียนเชิญสัมมนาหลักสูตร “เลขานุการ ผู้บริหาร 4.0” วันที่ 22 มิถุนายน 61 โดยท่านอาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ โทร 089 606 0444

รหัสหลักสูตร: 51726

จำนวนคนดู 893 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตร “เลขานุการ ผู้บริหาร 4.0” 

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 ณ โรงแรม Arize ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ *สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง*

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

Promotion สมัคร 4x2,900 บาทเท่านั้น !!!   

 หลักการและเหตุผล

           ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ที่เปี่ยมด้วย ทักษะ และ ประสบการณ์เพื่อปัจจุบันตำแหน่งระดับ “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ไม่ว่าจะประจำสายงานธุรการ สายงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงสายงานการเจรจาด้านการขาย สายงานจัดซื้อ ตลอดจนสายงานอื่น ๆ ในโครงสร้างองค์กรมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจ 4.0 ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ บทบาท และศักยภาพ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป

           ผู้บริหารในปัจจุบันไม่ต้องการเพียงบุคคลที่มีทักษะความสามารถในงานเท่านั้น “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ต้องสามารถทำงานด้วยความคิดริเริ่มของตนเองและรับผิดชอบต่องานบริหารได้ ตลอดจนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าก่อนที่จะส่งผ่านถึงผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป ในยุคปัจจุบัน นักบริหารจัดการต้องแสดงบทบาทเป็น “มือขวา” ตัวจริงของผู้บริหาร ที่เข้าใจวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ สามารถผลักดันงานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ผ่านกระบวนการ เครื่องมือและกำลังคนที่เกี่ยวข้องแทนผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่เป็นผู้เสริมสร้างภาพลักษณ์ และปกปักรักษาขื่อเสียงขององค์กร เคียงข้างผู้บริหารได้อย่างภาคภูมิใจ เพื่อการค้นหาศักยภาพของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องและนำจุดเด่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท่านจำเป็นต้องมีความรู้ และทักษะใหม่ และขีดความสามารถทาการจัดการได้ครบเครื่อง เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เต็มร้อย


หัวข้ออบรมสัมมนา


หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร

อบรมวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.

ณ โรงแรม Arize ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ *สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง*

พิเศษ!! สมัครครบ 3ท่าน ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 3,300 บาท

วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์ 

"วิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการเลขานุการมากกว่า 30ปี ในองค์กรชั้นนำ"


บทบาทของเลขานุการจะต้องเปลี่ยนไป ... เมื่อองค์กรเข้าสู่การเป็นเลขานุการอย่างมืออาชีพ

                                                                                                          (สงวนลิขสิทธิ์)


หัวข้อการสัมมนา

1. การเสริมสร้างความเข้าใจ “ความสำคัญ” และ “บทบาทหน้าที่”

  “เลขานุการบริหาร 4.0” คือใคร

  ความสำคัญของตำแหน่ง

  การสริมสร้างทัศนคติ และ จิตสำนึกที่ดี

  จรรยาบรรณ

  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

  แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ

2. การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ “ทักษะ” และ “ประสบการณ์”

  การขับเคลื่อนสู่ความเป็นมืออาชีพ

  การใช้จิตวิทยาในการบริการงาน เพื่อบริหารความเครียด

  การสร้างความมั่นใจในตนเอง ด้วยบุคลิกภาพอย่างมีระดับ

  การสร้างสมประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศเพื่อความคิดสร้างสรรค์

  การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล

  การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

  สรุปทฤษฎี : สัญลักษณ์ศักยภาพ 4.0

3. กลยุทธ์การบริหารงานอย่างมีระบบ

  การวางแผนและบริหารเวลางาน

  การบริหารระบบเอกสาร

  การบริหารการนัดหมาย

  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

Tel : คุณจิ๋ว 089 606 0444, 090 645 0992, Line  : hrdzenter

        คุณพลอย  089 773 7091

www.hrdzenter.com E-mail : [email protected] , www.facebook.com/hrdzenter 22 มิถุนายน  2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม,สัมมนา,เลขานุการ,การจดบันทึก,hrdzenter, อบรม,สัมมนา,เลขานุการ,hrdzenter, อบรม,สัมมนา,เลขานุการยุคใหม่,hrdzenter, อบรม,สัมมนา,เลขานุการ,ธุรการ,hrdzenter, อบรม,สัมมนา,บุคลิกภาพเลขานุการ,hrdzenter, อบรม,สัมมนา,บริหารเวลางานเลขานุการ,hrdzenter

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด