เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

หลักสูตร One Page Summary กระดาษหนึ่งใบเข้าใจทุกสิ่ง

รหัสหลักสูตร: 66419

จำนวนคนดู 374 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร One Page Summary  กระดาษหนึ่งใบเข้าใจทุกสิ่ง
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

   ทักษะการรวบรวม สรุป และน าเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วนในกระดาษ A3 1 ใบเป็นทักษะที่ Toyota และองค์กรชั้นน าของญี่ปุ่นน ามาใช้ในการเรียบเรียงข้อมูลให้กระชับตรงประเด็นและ
เข้าใจง่ายส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการท างาน จนเป็นที่ยอมรับทั่วโลกด้วยเทคนิคสรุปทุกอย่างแบบ CCS (Clarify , Classify , Simplify) จะช่วยให้สิ่งที่ต้องการสื่อสารตรงประเด็นเป็นหมวดหมู่และเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็ว

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสรุปเรียบเรียงข้อมูลหรือองค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบและมีตรรกะ
   2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการสื่อสารให้เกิดการตัดสินใจได้ภายในระยะเวลาอันสั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
   3. เพื่อประโยชน์ในการสร้างสินทรัพย์ทางปัญญาด้วยการสรุปงานบนกระดาษหนึ่งใบในการสนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการบรรยาย

   1. องค์ประกอบในการรายงานของ One Page Summary
   2. วิธีการเขียนสรุปรายงาน ที่สั้น ครบ และตอบประเด็น
   3. รูปแบบการสื่อสารด้วยเอกสารส าหรับคนแต่ละประเภท
   4. การสร้าง One Page Summary
   5. เทคนิคการปรับค าในรายงาน ให้อ่านง่าย จ าง่ายและน่าสนใจ
   6. ฝึกทำสรุปรายงานด้วย One Page Summary

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร One Page Summary กระดาษหนึ่งใบเข้าใจทุกสิ่ง
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร One Page Summary กระดาษหนึ่งใบเข้าใจทุกส, One Page Summary กระดาษหนึ่งใบเข้าใจทุกสิ่ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด