registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร ฺBIG CHANGE ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ

จำนวนคนดู 203 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ฺBIG CHANGE ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ประสบการณ์ของนักขายที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแบบมั่นใจ จะสอนให้กับนักขายสายเลือดใหม่ให้คุณ ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องขายเป็นมาก่อน ไม่สำคัญว่าคุณอยู่ในตำแหน่งอะไร แต่ขอให้คุณมารู้จักกับคำว่า "นักขาย" เพื่อเปิดโอกาสต่อยอดมากมาย ทั้งขายในช่วงหลังการขาย การขายขณะติดตาม

มากกว่า 80% โอกาสขายดันไม่อยู่ในมือของนักขาย แต่อยู่ในมือของ ช่าง, CUSTOMER SERVICE, CALL CENTER และอีกหลายตำแหน่งที่ไม่เคยขาย ในอดีตกว่า 3 ปี ที่หลายองค์กรได้เริ่มฝึกทักษะขายให้กับแผนกต่างๆ และก่อเกิดรายได้กันมาแล้ว มาพบกันในหลักสูตร BIG CHANGE TO SALES EXECUTIVE "เปลี่ยนครั้งใหญ่ให้คุณเป็นนักขายผู้มีประสบการณ์"

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม


ทักษะการขายเป็น ทักษะสร้างรายได้และเงินเดือนของคุณ

     มารู้จักกับการขาย ทักษะสร้างผลกำไร

     การขายแบ่งเป็น 2 ส่วน ขายแบบ B2B และ B2C

     หากจะขายสินค้าหรือบริการต้องรู้จักการดึงข้อดีของสินค้าออกมา

     ทดสอบ การขายด้วยสถานการณ์จริง

แนวทางความคิดเพื่อสำเร็จทักษะการขาย

     ความสำเร็จด้านการขายคือ การคิดเชิงบวก

     การคิดเชิงบวกสู่การสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจในการขาย

     บุคลิกภาพสู่ความภูมิใจในการขายและการบริการ

ขั้นตอนการขายแบบ B2C 7 ขั้นตอน

STEP1 การสร้างความพร้อมในตนเองสู่การขายมืออาชีพ

       ข้อมูล 3 มิติในการเตรียมตัวสู่การขาย

       บทวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเก่าสู่การสร้างความต้องการใหม่ในการขาย

       การจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเพื่อบริหารเวลาในการดูแลูกค้า

STEP2 การเชื่อมบริการไปสู่การมองหาจุดซื้อขายครั้งถัดไป

       กระบวนการรักษาความสัมพันธ์ในการขาย

       แผนการดูแลด้วยช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

       เทคนิคสำคัญในการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อจำกัดความเคลื่อนไหวคู่แข่ง

STEP3 การมุ่งแก้ไขปัญหาและเก็บความต้องการเพิ่มเติม

       แนวคิดที่ปรึกษาสู่การมองโอกาสในการแก้ไขปัญหาการขาย

       การเก็บข้อมูลและสถานการณ์ของลูกค้าในปัจจุบัน

       เทคนิค FLY FISH (ช่วงต้น) การแนะนำเบื้องต้นเพื่อเสนอทางช่วยเหลือ

       ก่อนการขาย

STEP4 การนำข้อมูลที่ได้มาทำการติดตามการขาย

       การแยกประเด็นปัญหาของลูกค้าเพื่อทำการติดตาม

       เทคนิคการสร้างประสบการณ์ที่ดีด้วยการส่งเสริมหลังการขาย

       การทำนัดเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการขายในครั้งถัดไป

STEP5 การสร้างความต้องการในการขายและการนำเสนอ

       ประเภทงานขายที่เกิดหลังการขาย

       การขายสินค้าแทนที่และการขายสินค้าทดแทน

       เทคนิค FLY FISH (ช่วงกลาง) การมุ่งการขายด้วยการย้ำจุดเจ็บปวด

STEP6 การขจัดข้อข้องใจและสร้างความมั่นใจ

       กระบวนการวิเคราะห์ประเด็นคำถามสู่การสร้างความมั่นใจ

       ประเภทการใช้ SALES TALK ในการตอบคำถาม

       การใช้วลีเชิงบวก SALES TALK สู่การสร้างความเชื่อมั่น

STEP7 การมุ่งเสนอทางเลือกเพื่อปิดการขาย

       กระบวนการสร้างประตูในการปิดการขาย

       เทคนิค FLY FISH (ช่วงจบ) การนำไปสู่การสร้างรูปแบบตัดสินใจ

 

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)