หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas (BMC)

รหัสหลักสูตร: 66420

จำนวนคนดู 2133 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
4,200฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas (BMC)
รอบที่

1

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

4,200฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

     BMC เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการประกอบกิจการในภาพรวมว่าจะเป็นในเรื่องของการขาย การตลาด การผลิต บัญชีการเงินเข้าไว้ด้วยกันด้วยเพียงกระดาษแผ่นเดียวเพื่อสร้างมูลค่าและหา
โอกาสให้กับธุรกิจใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการธุรกิจแบบง่ายผ่านกระดาษแผ่นเดียวด้วยเครื่องมือ Business Model Canvas
   2. เพื่อให้กลุ่มผู้เรียนนำเทคนิคและวิธีการการบริหารธุรกิจได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยาย
   1. กรอบแนวคิดในการทำธุรกิจ
   2. การออกแบบวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เช่น จะเป็นผู้น าด้านใด เป็นศูนย์กลาง เป็นพาร์ทเนอร์ เป็นต้น
   3. ความสำคัญของ BMC มาจากไหน ?
   4. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

           4.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segment) ใครคือคนที่เราต้องการให้คุณค่า และใครคือลูกค้าคนสำคัญ
           4.2 คุณค่าที่องค์กรมอบให้ลูกค้า (Value Proposition) คุณค่าที่จะส่งมอบ ปัญหาอะไรที่ลูกค้าต้องการให้แก้ไขอะไรที่ทำให้ลูกค้าพอใจสินค้าและบริการอะไรที่ส่งให้แต่ละกลุ่มลูกค้า
           4.3 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels) ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าเราต้องทำอย่างไร ทำอย่างไรจะรวมช่องทางได้ ช่องทางใดจะดีที่สุดและเหมาะสมแต่ละกลุ่มช่องทางใดต้นทุนต่ำสุด
           4.4 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship) ประเภทของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ใดบ้างที่ลงมือทำไปแล้วต้นทุนเท่าไหร่ในการสร้างความสัมพันธ์
           4.5 ประเภทของรายได้ (Revenue Stream) คุณค่าไหนที่ลูกค้ายอมจ่ายลูกค้าจ่ายอะไร จ่ายเท่าไหร่ รายรับของแต่ละช่องทางจากสินค้าและบริการ
   5. Workshop 1 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
   6. กิจกรรมภายในองค์กร

           6.1 การจัดสรรทรัพยากรที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (Key Resources) ทรัพยากรหลักที่ใช้ในการตอบสนอง เช่น Man Money Material Machine Management
           6.2 กิจกรรมที่ต้องตั้งแต่สร้างจนถึงส่งมอบให้ลูกค้า (Key Point) กระบวนการผลิต การพัฒนาปรับปรุง นวัตกรรม และกิจกรมที่ต้องตอบสนองลูกค้า
           6.3 การสร้างเครือข่ายและหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Partner Network) พันธมิตรหลักซัพพลายเออร์หลักทรัพยากรหลักที่มาจากพันธมิตรกิจกรรมหลักที่พันธมิตรกระท าให้
           6.4 ต้นทุนการสร้างและส่งคุณค่าให้ลูกค้า (Cost Structure) ต้นทุนอะไรที่สำคัญทรัพยากรหลักอะไรคือต้นทุนสูงสุดกิจกรรมหลักอะไรที่ต้นทุนสูงสุด
   7. Workshop กิจกรรมภายในองค์กร
   8. สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการเรียนรู้
   - การบรรยาย
   - Workshop
   - และการอภิปรายกลุ่ม
วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.ภคพร กุลจิรันธร

อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร)

วิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการบริหารและ ทำ งานในบริษัทและองค์กรระหว่างประเทศ ของญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญในวัฒนธรรมและ การทำ งานกับชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างดี และยังมี ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เยี่ยม ได้คะแนนสอบ TOEIC 985 จากคะแนน เต็มทั้งหมด 990 คะแนน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas (BMC)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

4,200฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร Business Model Canvas, Business Model Canvas, อบรม Business Model Canvas, หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model, อบรม BMC, อบรม 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด