หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas (BMC)

รหัสหลักสูตร: 66420

จำนวนคนดู 1985 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
4,200฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas (BMC)
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

4,200฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

4,000฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

4,200฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

     BMC เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการประกอบกิจการในภาพรวมว่าจะเป็นในเรื่องของการขาย การตลาด การผลิต บัญชีการเงินเข้าไว้ด้วยกันด้วยเพียงกระดาษแผ่นเดียวเพื่อสร้างมูลค่าและหา
โอกาสให้กับธุรกิจใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการธุรกิจแบบง่ายผ่านกระดาษแผ่นเดียวด้วยเครื่องมือ Business Model Canvas
   2. เพื่อให้กลุ่มผู้เรียนนำเทคนิคและวิธีการการบริหารธุรกิจได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยาย
   1. กรอบแนวคิดในการทำธุรกิจ
   2. การออกแบบวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เช่น จะเป็นผู้น าด้านใด เป็นศูนย์กลาง เป็นพาร์ทเนอร์ เป็นต้น
   3. ความสำคัญของ BMC มาจากไหน ?
   4. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

           4.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segment) ใครคือคนที่เราต้องการให้คุณค่า และใครคือลูกค้าคนสำคัญ
           4.2 คุณค่าที่องค์กรมอบให้ลูกค้า (Value Proposition) คุณค่าที่จะส่งมอบ ปัญหาอะไรที่ลูกค้าต้องการให้แก้ไขอะไรที่ทำให้ลูกค้าพอใจสินค้าและบริการอะไรที่ส่งให้แต่ละกลุ่มลูกค้า
           4.3 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels) ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าเราต้องทำอย่างไร ทำอย่างไรจะรวมช่องทางได้ ช่องทางใดจะดีที่สุดและเหมาะสมแต่ละกลุ่มช่องทางใดต้นทุนต่ำสุด
           4.4 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship) ประเภทของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ใดบ้างที่ลงมือทำไปแล้วต้นทุนเท่าไหร่ในการสร้างความสัมพันธ์
           4.5 ประเภทของรายได้ (Revenue Stream) คุณค่าไหนที่ลูกค้ายอมจ่ายลูกค้าจ่ายอะไร จ่ายเท่าไหร่ รายรับของแต่ละช่องทางจากสินค้าและบริการ
   5. Workshop 1 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
   6. กิจกรรมภายในองค์กร

           6.1 การจัดสรรทรัพยากรที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (Key Resources) ทรัพยากรหลักที่ใช้ในการตอบสนอง เช่น Man Money Material Machine Management
           6.2 กิจกรรมที่ต้องตั้งแต่สร้างจนถึงส่งมอบให้ลูกค้า (Key Point) กระบวนการผลิต การพัฒนาปรับปรุง นวัตกรรม และกิจกรมที่ต้องตอบสนองลูกค้า
           6.3 การสร้างเครือข่ายและหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Partner Network) พันธมิตรหลักซัพพลายเออร์หลักทรัพยากรหลักที่มาจากพันธมิตรกิจกรรมหลักที่พันธมิตรกระท าให้
           6.4 ต้นทุนการสร้างและส่งคุณค่าให้ลูกค้า (Cost Structure) ต้นทุนอะไรที่สำคัญทรัพยากรหลักอะไรคือต้นทุนสูงสุดกิจกรรมหลักอะไรที่ต้นทุนสูงสุด
   7. Workshop กิจกรรมภายในองค์กร
   8. สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการเรียนรู้
   - การบรรยาย
   - Workshop
   - และการอภิปรายกลุ่ม
วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.ภคพร กุลจิรันธร

อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร)

วิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการบริหารและ ทำ งานในบริษัทและองค์กรระหว่างประเทศ ของญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญในวัฒนธรรมและ การทำ งานกับชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างดี และยังมี ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เยี่ยม ได้คะแนนสอบ TOEIC 985 จากคะแนน เต็มทั้งหมด 990 คะแนน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas (BMC)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

4,200฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร Business Model Canvas, Business Model Canvas, อบรม Business Model Canvas, หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model, อบรม BMC, อบรม 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร เจาะลึกการนำเข้า 2024 (Deep Import 2024)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกการนำเข้า 2024 (Deep Import 2024) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า