เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (15 มิ.ย. 61) อ.ประเสริฐ | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (15 มิ.ย. 61) อ.ประเสริฐ

จำนวนคนดู 54 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (15 มิ.ย. 61) อ.ประเสริฐ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
-
หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

หัวข้อการอบรม / สัมมนา 

• ICE BREAK ละลายพฤติกรรม

• ความหมาย และความสำคัญของการนำเสนอ

• ปัญหาที่แท้จริงของการนำเสนอ คืออะไร?

• ศิลปะการนำเสนออย่างสัมฤทธิ์ผล

• แนวทางการค้นหาจุดเด่น และการสร้างเอกลักษณ์ทางการนำเสนอที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว

• เรียนรู้ทักษะด้านการวิเคราะห์เนื้อหาการนำเสนอ

• เครื่องมือสำคัญสำหรับการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

• รูปแบบ และขั้นตอนในการนำเสนอเทคนิคในการโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม

• สร้างความน่าสนใจในขณะนำเสนอ

• เทคนิคการขจัดความประหม่า ความกลัว สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ

• เทคนิคการตอบคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องที่นำเสนออย่างถูกวิธี

• เทคนิคการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างแนวทางในการนำเสนอที่ตรงใจ

• WORKSHOP: กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการนำเสนอ

• - ทดสอบการนำเสนอ

• - การวางรูปแบบนำเสนอและจังหวะ

• - การควบคุมท่าทางและน้ำเสียงในการนำเสนอ

• - การบังคับจังหวะและน้ำเสียงในการนำเสนอ

• สรุปการบรรยาย

 

วิทยากร
 โดยวิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล


หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงานและการติดตามงาน (Directing, Delegation and Monitoring Skill)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 ส.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์
3900บาท
ออกแบบเป็นการเฉพาะเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เข้าใจวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ และคาดหวังว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดในองค์การของตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป
การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Planning)
4000บาท
การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Planning) เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่องค์กรต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนเพื่อเตรียมบุคลากร เพื่อทดแทนในตำแหน่งงานระดับต่าง ๆ ในองค์กรไว้โดยการค้นหาศักยภาพของพนักงาน มีความรู้ความสามารถมาทำงานในระดับต่าง ๆ นั้นเป็นสิ่งท
ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ
3500บาท
หัวหน้าหน่วยงาน มีเพียงความสามารถในการจัดการงานในแต่ละวันเท่านั้น ยังไม่พอ ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีด้วย ปัญหาที่พบใน หลายบริษัท คือ มีผู้บริหารที่เป็นนักจัดการที่ดีแต่เป็นผู้นำที่ไม่ดี เพราะไม่รู้จักนำองค์กร และท
ระบบจัดเก็บเอกสารกับการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร (รุ่นที่ 21)
3,900บาท
พื้นที่ใช้สอยในออฟฟิคทุกตารางนิ้วมีมูลค่า การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญยิ่ง เรียนรู้เทคนิคและวิธีการจัดเก็บเอกสารอย่างถูกวิธีกับวิทยากรผู้มีความชำนาญโดยตรง
เพิ่มพลังทีทงานด้วยทักษะการโค้ช ของหัวหน้า
3800บาท
ทักษะการโค้ช สร้างแรงจูงใจและให้กำลังใจไม่ได้เป็นเรื่องที่ทุกคนมีโดยธรรมชาติ ตามความเป็นจริง ไม่น่าเชื่อที่คนทั่วไปแทบไม่มีทักษะเรื่องนี้เลย ดังนั้นการที่ทีมงานจะทำงานได้อย่างมีพลังผลักดัน ผู้นำทีมและสมาชิกจึงต้องฝึกฝนทักษะการโค้ชให้มีติดตัวเป็นปกตินิสัยใ
การจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ อย่างถูกกฎหมาย เมียนมา ลาว กัมพูชา
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจ ถึงวิธีการ หรือขั้นตอนการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้กับองค์กรได้ถูกต้อง ตามกฎหมายแรงงานไทย
เทคนิคการประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล
3500บาท
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละรูปแบบ 2. มีทักษะในการจัดและดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เรื่องการเตรียมการ การประสานงาน การควบคุมการประชุม การจัดการงานเอกสารต่างๆ ตลอดจนการทำรายงานและการติดตามผลการดำเนินงาน ห
เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและเชิงสมรรถนะ เน้นสำหรับ HR
2900บาท
หลักสูตรที่จะช่วยให้ท่านได้เรียนรู้วิธีการตั้งคำถามเพื่อดูพฤติกรรมจาก "อดีต" ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง "พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต"เมื่อเข้ามาทำงานร่วมในองค์กรกับเรา ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้คนหา "คนที่ใช่" ได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด