สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

โครงการอบรมฟรี "เรียนรู้ เรียนลัด มุ่งการส่งออก(Express Exporter)" รุ่งที่ 11

จำนวนคนดู 343 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
โครงการอบรมฟรี
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
จัดขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการในระดับชุมชน เพื่อให้ก้าวทันธุรกิจในยุค 4.0 ยุคที่สินค้าอะไรก็ต้องส่งไปขายเมืองนอกได้ ตั้งแต่พืชผลการเกษตรไปจนถึงอัญมณี ขอแค่มีใจใฝ่รู้ เทคนิกการขายอยู่แค่ปลายนิ้ว มาอบรมครั้งนี้คุณจะได้รู้ว่า การส่งสินค้าไปขายเมืองนอกไม่ได้ยากอย่างที่คิด

งานนี้ไม่เสียสตางค์ แต่ได้ความรู้ดีๆมากมาย ทั้งเรื่องการค้าและธุรกิจ รู้วิธีพัฒนาสินค้า การวางแผนการตลาด การขายสินค้าออนไลน์ การติดต่อกับธนาคาร หรือจะหาลูกค้าจากที่ไหน ส่งสินค้าไปขายยังประเทศไหนดี ฯลฯ

หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. วิเคราะห์ความพร้อมการทำธุรกิจส่งออกในยุคธุรกิจ 4.0 
 2. การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 
 3. ขั้นตอนการส่งออกและนำเข้า  
 4. กลยุทธ์การตลาดและการสร้างโมเดลทางธุรกิจ 
 5. พิธีการศุลกากรและสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี 
 6. ทรัพย์สินทางปัญญากับการค้าระหว่างประเทศ 
 7. การค้าออนไลน์สำหรับการส่งออกยุคดิจิตัล
วิทยากร
 1. ดร.อิทธิกร ขำเดช  
 2. ผศ.ดร.เอก ชุณหชัชราชัย 
 3. คุณวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ 
 4. คุณสุวิทย์ วีระเผ่า  
 5. คุณอิศรา คุณาธิโรจน์ 
 6. พว.ดรุณี ธุรนิกร 
 7. คุณจีระพล ไชยมงคล
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมส่งออกฟรี, สัมมนาฟรี, Exporter, ผู้ส่งออก, อบรมฟรี, สัมมนาส่งออกฟรี