หลักสูตร พัฒนาสุดยอดทักษะการบริหาร สู่การเป็นผู้จัดการระดับคุณภาพ (Excellent Management Skills Development to Quality Manager)

รหัสหลักสูตร: 66712

จำนวนคนดู 927 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร  พัฒนาสุดยอดทักษะการบริหาร สู่การเป็นผู้จัดการระดับคุณภาพ (Excellent Management Skills Development to Quality Manager)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

การบริหารจะมีระดับการทำงานที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ซึงนั่นหมายถึงการเริ่มต้นเพื่อเป็นการฝีกปรือในการที่จะก้าวไปสู่เส้นทางการบริหารในระดับที่สูงขึ้นตามลำดับ การใช้ทักษะการทำงานในระดับหัวหน้างาน เพื่อก้าวสู่การทำงานในระดับผู้จัดการนั้น มีความจำเป็นนอย่างนี้ที่ต้องใช้ทักษะการบริหารการฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาตนเองสู่สุดยอด ดังนั้นความรอบรู้ ในการเป็นผู้จัดการระดับคุณภาพต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้และสารถนำหลักการบริหารเริ่มตั้งแต่การพัฒนาตัวเอง การบริหารเวลาการมอบหมายงาน การเป็นผู้นำการประชุม การสร้างทัศนคติเชิงบวก ตลอดจนการทำงานเป็นทีม เพื่อมุ่งมั่นการบริหารสู่เป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักถึงการทำงานตำแหน่งงานผู้จัดการระดับคุณภาพได้

2.เพื่อเข้าใจพฤติกรรมและทักษะของผู้จัดการมืออาชีพที่มีคุณภาพได้

3.เพื่อนำความรู้การพัฒนาตัวเอง,การบริหารเวลา,การมอบหมายงาน,การเป็นผู้นำการประชุมและการสร้างทัศนคติเชิงบวกไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
Session 1 ผู้จัดการคือใคร (Who are Manager)  ระดับของผู้จัดการ(Levels of MANAGERS)

Session 2 พฤติกรรมของผู้จัดการ (MANAGER Behavior) 

                 บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal roles)

                 บทบาทด้านสารสนเทศ (Informational roles) 

                 บทบาทด้านการตัดสินใจ (Decisional roles)

Session 3 ผู้จัดการชั้นยอดมีทักษะเป็นอย่างไร?(TOP 10 QUALITIES OF AN EXCELLENT MANAGER)

Session 4 การพัฒนาตัวเอง (Self Development)

Session 5 การบริหารเวลา (Time management)

Session 6 การมอบหมายงาน (Delegation)

Session 7 การเป็นผู้นำการประชุม (Leadership for Meeting)

Session 8 การสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Thinking)

Session 9 การทำงานเป็นทีม (Team Work)

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร พัฒนาสุดยอดทักษะการบริหาร สู่การเป็นผู้จัดการระดับคุณภาพ (Excellent Management Skills Development to Quality Manager)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการบริหาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด