บันทึกสำเร็จ...

OLE

ธณุพล  รัตนบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การบริหาร, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

จำนวนเข้าชม 7869 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการองค์กร

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท การบริหารนโยบาย มหาวิทยาลัยบูรพา

• ปริญญาตรี การบริหารและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ประสบการณ์

• Johnson Health Tech (Thailand) Co.,Ltd.

• Thai Lotte Co.,Ltd.

• CP Retailing & Marketing Co,.Ltd.

• Durbell Co,.Ltd : Redbull-Kratingdeng Group)

• Thai Pure Drink Ltd. : Coke

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

 • Service Mind
 • Positive Thinking for Working Potential
 • The Power of Negotiations
 • Effective Communication for Service
 • Team Work
 • Communication Techniques to Handle Customer Complaints
 • Problem Solving and Decision Making
 • How to Brainstorming for Efficiently Meeting
 • 5Why&8D&5G
 • QCC. Activity Basic
 • Key Performance Indicators Management
 • Evaluation and follow-up training effectively
 • Plan & Time Management
 • Talent Management
 • Conflict Management

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย OLE ธณุพล รัตนบุรี

 • ทั้งหมด
 • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
 • ฝ่ายบุคคล
 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • งานประเมิน

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »