Thailand Food Innovation Regional Boot Camps 2018

รหัสหลักสูตร: 56324

จำนวนคนดู 1281 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ประกาศขยายเวลารับสมัคร จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561

ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร ระดับประเทศ ทุกภูมิภาค

Thailand Food Innovation Regional Boot Camps 2018

เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis KCG Corporation

และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประดับเทศ

 (Thailand Food Innovation Regional Boot Camps 2018)


ร่วมเรียนรู้ถึง: 

• การแสวงหาโอกาสด้านนวัตกรรมอาหาร (Opportunity Canvas)

• การสร้างคุณค่าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า (Value for Whom?)

• การวางแผนดำเนินการสำหรับก้าวแรกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร (Setting Up an Action Plan)


ลงทะเบียน ฟรี!

 (ทีมผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพียงภาคละ 200 ท่านเท่านั้น โดยจะแจ้งผลให้ท่านทราบทางอีเมล์ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2561)


***หมายเหตุ:

1. ทีมผู้จัดจะสนับสนุนค่ามื้ออาหารทุกมื้อระหว่างดำเนินกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบที่พัก 1 คืน (ในบริเวณใกล้เคียงตามที่ท่านสะดวก)

2. ผู้เข้าร่วมจะต้องเดินทางมายังสถานที่จัดกิจกรรมด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนด


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: นวัตกรรมอาหาร, Food Innopolis KCG Corporation

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด