registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

นักบริหารรายได้มืออาชีพ Revenue Management Certificate Program

จำนวนคนดู 186 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
นักบริหารรายได้มืออาชีพ Revenue Management Certificate Program
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

Revenue Management 

Certificate Program 

(RMCP-Excellence Series)หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านสามารถเพิ่มยอดขาย เอาชนะคู่แข่งและทำกำไรสูงสุดให้กับโรงแรมของท่านได้อย่างเห็นผลรวดเร็วและยั่งยืน โดยการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการบริหารรายได้ เพื่อกำหนดราคาขายและเลือกกลุ่มลูกค้าได้ย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งในช่วง High Season และ Low Season โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือความรู้ในหลักสูตรนี้มาก่อนเลย

เนื้อหาหลักสูตร

DAY 1-2


-DEFINTION OF REVENUE MANAGEMENT

-WHAT IS REVENUE MANAGEMENT

-DISCOVER CALCULATIONS USED FOR REVENUE MANAGEMENT

-RM MEASUREMENT

-FOCUS ON MARKET SHARE

DAY 3-4


-RM & PRICING

-RATE PARITY

-HOW TO WORK WITH OLTAS

-DISTRIBUTION AND E-COMMERCE

-STEP GUIDE TO INCREASE BOOKINGS ON CORPORATE CHANNELS

DAY 5-6


-DEFINING A COMPETITIVE SET

-DEFINING SEASONALITY AND SPECIAL EVENT

-UNDERSTAND HOW IMPORTANT OF SWOT

-HOW TO SET UP PRICING FOR EACH SEGMENT

-HOW TO SET UP PROMOTION

-KEY PERFORMANCE INDICATORS

(Identifying Opportunities to maximise Revenue)

DAY 7-8


-BOOKING PACE & BOOKING WINDOW

-HOW TO APPLY HOTEL BUSINESS INTELLIGENCE TO MARKETING

-PERFORMANCE, PLANNING & PACE

-ASSESSING CORPORATE ACCOUNT PERFORMANCE

-FORECAST

-TIPS TO IMPROVE YOUR FORECASTING

-BUDGETING CONCEPTS


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

DAY 1-2

-DEFINTION OF REVENUE MANAGEMENT

-WHAT IS REVENUE MANAGEMENT

-DISCOVER CALCULATIONS USED FOR REVENUE MANAGEMENT

-RM MEASUREMENT

-FOCUS ON MARKET SHARE


DAY 3-4

-RM & PRICING

-RATE PARITY

-HOW TO WORK WITH OLTAS

-DISTRIBUTION AND E-COMMERCE

-STEP GUIDE TO INCREASE BOOKINGS ON CORPORATE CHANNELS


DAY 5-6

-DEFINING A COMPETITIVE SET

-DEFINING SEASONALITY AND SPECIAL EVENT

-UNDERSTAND HOW IMPORTANT OF SWOT

-HOW TO SET UP PRICING FOR EACH SEGMENT

-HOW TO SET UP PROMOTION

-KEY PERFORMANCE INDICATORS

(Identifying Opportunities to maximise Revenue)


DAY 7-8

-BOOKING PACE & BOOKING WINDOW

-HOW TO APPLY HOTEL BUSINESS INTELLIGENCE TO MARKETING

-PERFORMANCE, PLANNING & PACE

-ASSESSING CORPORATE ACCOUNT PERFORMANCE

-FORECAST

-TIPS TO IMPROVE YOUR FORECASTING

-BUDGETING CONCEPTS


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: REVENUE, การบริหารรายได้, โรงแรม, เพิ่มยอดขาย, กำไรสูงสุด, เห็นผลเร็ว
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วย DOJO Training System
3900บาท
เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดความผิดพลาด ลดความบกพร่อง ลดของเสียในกระบวนการผลิต เพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
หลักสูตร หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
2900บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดทันทีเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ทันที (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน Systematic analytical for Problem Solving technique
2900บาท
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น รีบสำรองที่นั่งด่วนนะคะ
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการในภาวะวิกฤต
4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องบริหารจัดการกับภาวะวิกฤตเหล่านั้นได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจวิธีการรับมือเพื่อแก้ไขปัญหาและสื่อสารอย่างถูกต้องตรงประเด็น โดยผ่านการทำกิจกรรมWorkshop กรณีตัวอย่าง และRole Play
หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRsให้บรรลุผลสำเร็จ
6500บาท
บางครั้งการประเมินผล KPIs อาจไม่ตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท่าน ? วิทยากรเชี่ยวชาญด้านการประเมินผล อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์
การเลือกใช้กิจกรรม เพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ที่เหมาะสมกับการทำงาน (Effectiveness of Productivity tools selection)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือกิจกรรมที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการทำงานได้อย่างถูกต้อง
เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล
3900บาท
ปัจจุบันการทำงานที่เน้นการเติบโตอยู่ทุกวันไม่หยุดอยู่กับที่ มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งการประชุมเพื่อเสนองานที่มีประสิทธิภาพ
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools
3800บาท
7 New QC Tools จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงหลักและวิธีการของเครื่องมือทั้ง 7 เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ที่ปฏิบัติงาน รู้หลักในการทำงานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้องกรท่