หลักสูตร Design Thinking

รหัสหลักสูตร: 67400

จำนวนคนดู 355 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Design Thinking
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

        ในยุค 4.0 เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความคิดของคนอย่างรวดเร็วทำให้สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อีกทั้งการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการมีความคาดหวังซื้อสินค้าและบริการสูงที่ขึ้นในเรื่องของคุณภาพต้นทุนลดลง โลกกำลังพัฒนาไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา การแข่งขันทางธุรกิจ การแข่งขันกันที่ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ฉะนั้นพนักงานทุกส่วนในองค์กรจำเป็นต้องแข่งขันด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ (Innovation) การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานสามารถต่อยอดความคิดเหล่านั้นสู่นวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการแข่งขันในทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เพราะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จกับทุกกิจกรรมของการทำงาน


วัตถุประสงค์ ( Objective )

1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสร้างความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในการคิดอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อน

2.เพื่อเรียนรู้ทักษะทางด้านความคิด โดยการคิดนอกกรอบ การคิดแบบประยุกต์ การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานเพื่อช่วยให้เกิดนวัตกรรมในการทำงานให้ทันสมัยขึ้นรวมถึงการคิดแก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาดจนนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ในการทำงาน

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ความหมายความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking)

2.การปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการแข่งขันทางธุรกิจ

3.5 เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

4.ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนความคิดไปสู่นวัตกรรม ( Creativity Mind & Process Innovation)

5.Workshop 1:Case Study การสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมการทำงาน

6.การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

7.ทักษะส่วนบุคคล & ทักษะด้านกระบวนการ

8.การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานเพื่อขับเคลื่อนให้เหนือคู่แข่ง

9.การคิดนอกกรอบเพื่อสร้างแนวทางพัฒนางานสู่ความสำเร็จ

10.Workshop 2: การพัฒนาความด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การไม่ตีกรอบความคิด

11.ถาม-ตอบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-พนักงานทุกระดับ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Design Thinking
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity), การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking), กระบวนความคิดไปสู่นวัตกรรม, ทักษะส่วนบุคคล, ทักษะด้านกระบวนการ, การคิดนอกกรอบ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด