Thailand Food Innovation - Regional Boot camp (มอ. หาดใหญ่)

รหัสหลักสูตร: 56330

จำนวนคนดู 1021 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ประกาศขยายเวลารับสมัคร จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561

ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร ระดับประเทศ ทุกภูมิภาค

Thailand Food Innovation Regional Boot Camps 2018

เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis KCG Corporation

และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประดับเทศ

 (Thailand Food Innovation Regional Boot Camps 2018) 

หัวข้ออบรมสัมมนา
• การแสวงหาโอกาสด้านนวัตกรรมอาหาร (Opportunity Canvas)

• การสร้างคุณค่าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า (Value for Whom?)

• การวางแผนดำเนินการสำหรับก้าวแรกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร (Setting Up an Action Plan) 


***หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Thailand Food Innovation, นวัตกรรมอาหาร, Food

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด