สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

อบรมฟรี หลักสูตรการออกแบบคาแรกเตอร์การ์ตูนด้วย PowerPoint

จำนวนคนดู 310 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมฟรี หลักสูตรการออกแบบคาแรกเตอร์การ์ตูนด้วย PowerPoint
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
 ตามที่เทศบาลนครขอนแก่น โดยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ได้เห็นความสำคัญในด้านการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

  

ดังนั้นศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้าน ICT สำหรับประชาชนทั่วไปขึ้น ในหลักสูตรการออกแบบคาแรกเตอร์การ์ตูนด้วย PowerPoint เพื่อให้ประชาชนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการออกแบบ เทคนิคและขั้นตอนการสร้างสรรค์การ์ตูน ด้วย PowerPoint ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้งานง่าย สามารถนำไปใช้ประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ให้ได้เข้าถึง เข้าใจ สามารถนำทักษะความรู้ที่รับไปปรับใช้ประโยชน์ในการเรียนการทำงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นต่อไป

หัวข้ออบรมสัมมนา
     - การเขียนภาพการ์ตูนเบื้องต้น

     - หลักการออกแบบคาแรกเตอร์การ์ตูน

     - การใช้งานแถบเครื่องมือต่างๆ สำหรับเขียนการ์ตูน

     - รู้จักคำสั่ง Shortcut คีย์ลัดต่างๆ ที่ช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้น

     - การออกแบบคาเรกเตอร์การ์ตูน

     - การแสดงอารมณ์ในการสื่อสาร

     - การใช้เส้นเป็นส่วนประกอบเพื่อเเสดงความรู้สึก

     - การใส่ความมีชีวิตชีวาให้ตัวการ์ตูน/มุมของภาพ การจัดองค์ประกอบ

     - การทำการ์ตูนเคลื่อนไหวเบื้องต้น

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การออกแบบ, คาแรกเตอร์การ์ตูน, PowerPoint
หลักสูตร เทคนิคการใช้งาน Excel  Advances Functions
3900บาท
เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้สูตร & ฟังก์ชันได้อย่างทะลุปุโปร่ง พัฒนาหลักสูตรดีมีสาระ “เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์”
หลักสูตร Advanced Excel for Special Functions
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
สัมมนาฟรี หัวข้อ Prepare for 4.0 Going Paperless for your Business สำนักงานไร้กระดาษยุค 4.0 ครั้งที่ 4
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับผู้สนใจ Application กระบวนการ paperless เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
สมองคนสู่สมองกลอัจฉริยะ : การปรับตัวครั้งใหญ่ของคนและอุตสาหกรรม
ไม่มีค่าใช้จ่าย
บรรยายเกี่ยวกับการปรับตัวครั้งใหญ่ของคนและอุตสาหกรรม ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ