หลักสูตร Core Tools (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC) for IATF 16949 : 2016

รหัสหลักสูตร: 67033

จำนวนคนดู 1085 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
7,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร Core Tools (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC) for IATF 16949 : 2016
รอบที่

1

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2567 - 17 ธันวาคม 2567

เวลา 09:00 - 12:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

7,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

4,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

     หลักการและเหตุผล Core Tools ถือ เป็นเครื่องมือสำคัญหลักของระบบ IATF16949 แต่การเชื่อมโยงเครื่องมือดังกล่าว และการเข้าใจการใช้งานกลับถือเป็นเรื่องอยาก หลายบริษัทฯ มุ่งเน้นในการใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งใน Core Tools ความสำคัญและหลักการของแต่ละเครื่องมือกลับถูกละเลยไป บ่อยครั้งกลายเป็นภาระขององค์กรและไม่ได้ถูกใช้งานจริง ดังนั้นการทำความเข้าใจหลักการและเหตุผล และนำ Core Tools มาใช้งานในองค์กรได้อย่างแท้จริงจะลดภาระขององค์กรและทำให้การบริหารจัดการ ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างดียิ่ง


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความเข้าใจถึงความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF 16949:2016 คำแนะนาของ AIAG

2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีทักษะในการประยุกต์ใช้เครื่องมือหลัก Core Tools ซึ่งได้แก่ APQP , FMEA , SPC , MSA ,PPAP


หัวข้ออบรมสัมมนา
วันที่ 1

1.หลักการและแนวคิดพื้นฐาน

•ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ IATF16949

•ความสัมพันธ์ของเครื่องมือกับวัตถุประสงค์เฉพาะ IATF16949


2.Failure Mode and Effects Analysis

•FMEA คืออะไร และใช้เพื่ออะไร

•ขั้นตอนการวิเคราะห์ PFMEA

   ข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการประเมิน PFMEA

   เกณฑ์และเทคนิคการประเมิน PFMEA

   การจัดลำดับความสำคัญและแนวทางป้องกัน

   POKA YOKE สำหรับป้องกันความผิดพลาด


3.STATISTICAL PROCESS CONTROL

•SPC คืออะไร และใช้เพื่ออะไร

•ความแปรผันในกระบวนการ

•ชนิดและหลักการเลือกใช้แผนภูมิควบคุม

•การศึกษากระบวนการระหว่างทดลองผลิตด้วย Ppk,Pp

•การควบคุมกระบวนการผลิตด้วย X-MR

•การควบคุมกระบวนการผลิตด้วย X-R, Cpk,Cp

•การควบคุมสัดส่วนของเสียด้วย P Chart , %


4.Control Plan

•ขั้นตอนการจัดทำแผนควบคุม

•ความสัมพันธ์ของ FMEA,SPC กับ CP


วันที่ 2

5.Measurement System Analysis

•MSA คืออะไร และใช้เพื่ออะไร

•ความคลาดเคลื่อนของระบบการวัด

•ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแม่นยำแบบวัด

   การคำนวณและการอ่านค่า GR&R , AV , EV , TV ,ndc

•ขั้นตอนการวิเคราะห์ความถูกต้องแบบวัด

   Bias เอนเอียง

   Linearity ความสามารถในการวัดเมื่อเปลี่ยนย่าน

   Stability เสถียรภาพ

•ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบการวัดแบบนับ(Attribute)

   Kappa , Effectiveness , Miss Rate , False Alarm Rate


6.Advance Product Quality Planning

•APQP คืออะไร และใช้เพื่ออะไร

•เฟส 1 การวางแผนและการกำหนด

•เฟส 2 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

•เฟส 3 การออกแบบและการพัฒนาการบวนการ

•เฟส 4 การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

•เฟส 5 ข้อมูลย้อนกลับ / การประเมินและการแก้ไข

•ตัวอย่าง การจัดทำแผน APQP


7.Production-Part Approval Process

•Section 1 ข้อกำหนดทั่วไป

•Section 2 ข้อกำหนดกระบวนการอนุมัติผลิตภัณฑ์

•Section 3 การแจ้งลูกค้าและข้อกำหนดของการนำเสนอ

•Section 4 การยื่นให้ลูกค้า – ระดับของหลักฐาน)

•Section 5 สถานการณ์นำเสนอชิ้นส่วน

•Section 6 ระยะเวลาจัดเก็บบันทึกวิทยากร
ดูประวัติ

ศศิร์อร วงศ์กรณ์เจริญ

อบรมสำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

Consultant of Management System & Quality System of Quality System ISO 9001, IATF 16949, ISO14001, ISO 45001, ISO 13485, GMP & HACCP

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้ตรวจประเมินภายใน
สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Core Tools (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC) for IATF 16949 : 2016
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

7,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Core Tools (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC) for IATF 1, ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ IATF16949, Failure Mode and Effects Analysis, ขั้นตอนการวิเคราะห์ความถูกต้องแบบวัด, Production-Part Approval Process

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด