หลักสูตร การบริหารงานธุรการยุคใหม่ (Professional Administration for New Gen)

จำนวนคนดู 941 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริหารงานธุรการยุคใหม่ (Professional Administration for New Gen)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)


วัตถุประสงค์

  1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงบทบาทและความสำคัญของงานธุรการยุคใหม่

  2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีกับงานธุรการ

  3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรการทั้งในด้านเอกสาร

       การรายงาน และการสื่อสารในองค์กร

  4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ปัญหาระบบงานแต่ละด้านเพื่อการพัฒนาได้

  5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงปัญหาต่างๆของหน่วยงานธุรการที่มักจะเกิดขึ้น และวิธีการแก้ไขป้องกันปัญหาหัวข้ออบรมสัมมนา
                                                                        

หัวข้อการอบรมสัมมนา

1.การเสริมสร้างคุณค่าสายงานธุรการ

     -ความสำคัญของงานธุรการ

     -การเสริมสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีกับงานธุรการ

     -บทบาทหน้าที่และลักษณะงานธุรการ

     -แบบทดสอบ

2.หลักการบริหารและการพัฒนา

     -แนวทางในการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ

     -กลยุทธ์ของความเป็นมืออาชีพ

     -การพัฒนาบุคลิกภาพ และ ความมั่นใจ

     -การสร้างสมประสบการณ์ (ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา)

     -การพัฒนาทักษะ การสื่อสารที่เกิดผล

3.การบริหารระบบงาน (วิเคราะห์กลุ่ม และ นำเสนอ)

     -การบริหารสำนักงานยุคใหม่

     -การบริหารระบบงานเอกสาร

     -การบริหารระบบ Outsource

     -การบริหารการประชุม

4.สรุปประเด็น ปัญหากลุ่ม (Group Case study) และเฉลย

5.คำถาม/คำตอบSponsored
อบรมฟรี!! หลักสูตร SME Growforward 2020

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้-23 มิถุนายน 2563หลังจบโควิด ธุรกิจต้องเปลี่ยนเ...

ดูรายละเอียด
เรียนฟรี!! หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ ประจำปี2563

การอบรม หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ นี้จัดขึ้นเพื่อสร้างช่างมืออาชีพ ให้มีทักษะความรู้แล...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมมนา,งานธุรการ,hrdcentertraining, อบรมสัมมนา,นักธุรการยุคใหม่,hrdcentertraining, อบรมสัมมนา,ริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ, อบรมสัมมนา,บริหารสำนักงานยุคใหม่, อบรมสัมมนา,บริหารระบบงานเอกสาร, อบรมสัมมนา,บริหารการประชุม,hrdcentertraining