หลักสูตร การประชุมระดมสมองอย่างให้ได้ผลลัพธ์ ( How to Brainstorming for Efficiently)

รหัสหลักสูตร: 66946

จำนวนคนดู 841 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การประชุมระดมสมองอย่างให้ได้ผลลัพธ์   ( How to Brainstorming for Efficiently)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

การบริหารงานตลอดจนการกระจายงานใดๆ นั้นพนักงานทุกระดับในองค์กรควรมีความรู้ความเข้าใจในทุกกระบวนอย่างถ่องแท้แล้ว สิ่งที่จะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธินั้นต้องมีการประชุมการประชุมที่ก่อให้เกิดแนวทางในการเดินไปสู่ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นั้นมีหลายวิธี วิธีการหนึ่งที่ทรงประสิทธิภาพสำหรับการดึงศักยภาพของทุกๆคนในแต่ละระดับออกมาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถคือ การประชุมระดมสมองดำเนินการทำงานได้ต่อไปแล้วนั้นความสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้คงเป็นไปได้ตามแผนที่วางไว้

วัตถุประสงค์

    1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อเทคนิคและกระบวนการประชุมระดมสมอง

    2.ผู้เข้ารับการอบรมเรียนสามารถนำหลักการประชุมระดมสมองไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    3.ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญของการประชุมแบบระดมสมอง

หัวข้ออบรมสัมมนา
Session 1 : ทำไมต้องมี...การประชุม

    รูปแบบ วิธีการ และเป้าหมายในการประชุม

    ความเป็นมาของการประชุมแบบ การระดมสมอง (Brainstorming)

    แนวทางการระดมสมอง (Brainstorming)

Session 2 : การประชุมในรูปแบบการระดมสมอง

- กฎพื้นฐาน 4 ประการ ในการระดมสมอง

    มุ่งเน้นไปที่ปริมาณ

    หยุดวิจารณ์

    เปิดรับความคิดแปลกใหม่

    รวมและพัฒนาความคิด

Session 3 : เทคนิคและกระบวนการประชุมระดมสมอง

    ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการประชุมแบบระดมสมอง

Workshop & Practice


ลักษณะการเรียนรู้

1.เน้นการเรียนรู้แบบถ่ายโอนความรู้ (Transfer of Learning)

2.เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group Activity)

3.เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience.

4.Work shop / Case Study


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อเทคนิคและกระบวนการประชุมระดมสมอง

2.นำหลักการประชุมระดมสมองไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เห็นความสำคัญของการประชุมแบบระดมสมอง


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

• เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

• ระดับบุคคลหรือระดับองค์การจำนวนผู้เข้าอบรม : 20-30 คน/รุ่น

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การประชุมระดมสมองอย่างให้ได้ผลลัพธ์ ( How to Brainstorming for Efficiently)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Brainstorming, แนวทางการระดมสมอง, มุ่งเน้นไปที่ปริมาณ, รวมและพัฒนาความคิด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด