Excel สำหรับการวางแผนและบริหารงานทรัพยากรบุคคล HRIT

จำนวนคนดู 885 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Excel สำหรับการวางแผนและบริหารงานทรัพยากรบุคคล HRIT
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 21 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 20 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

การวางแผนและบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ (HRIT: Human Resource Management by Information Technology) ต้องฝึกฝนให้ตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอที โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อการปฏิบัติงาน การเพิ่มผลผลิต และการตัดสินใจทางธุรกิจขององค์กร เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า หรือผู้ปฏิบัติงานในเชิงบวก ตลอดจนงานที่เกี่ยวของกับบุคลากร ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน ตลอดจนระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์


หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. เรียนรู้เทคนิคการสร้างสูตรคำนวณ 
 2. เรียนรู้เทคนิคการแก้ไขข้อผิดพลาดจากสูตรการคำนวณ 
 3. เรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันทางด้านงาน HRIT และการเขียนเงื่อนไขเฉพาะสายงาน 
 4. เรียนรู้และสร้างระบบการแจ้งเตือน สำหรับงานด้าน HRIT เช่น ระบบการหาวันครบทดลองงานจากวันเริ่มงาน, ระบบการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดต้องประเมินผลล่วงหน้า เป็นต้น 
 5. เรียนรู้การจัดการข้อมูลระบบวันที่และเวลาด้วยฟังก์ชัน เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับงาน HRIT 
 6. เรียนรู้การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันสำหรับการบริหารจัดการงานประเภท ขาด ลา มา สาย หรือนับจำนวนแบบอัตโนมัติ 
 7. เรียนรู้วิธีการสร้างแบบฟอร์มบันทึกการทำงานล่วงเวลา (OT) และการคำนวณ OT แบบอัตโนมัติ 
 8. เรียนรู้วิธีการสร้างระบบประเมินผล และการสืบค้นฐานข้อมูล 
 9. เรียนรู้การคำนวณหาอายุงาน และสิทธิวันลาพักร้อนตามช่วงอายุงาน 
 10. เรียนรู้การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันเพื่อจัดการข้อมูลประเภทข้อความ เช่น การแยกคำนำหน้า ชื่อสกุล, การแยกคำนำหน้า ชื่อ สกุล ออกจากกันด้วยสูตร, การตัดคำ ข้อความหรือตัวเลข เป็นต้น 
 11. Workshop: การสร้างรายงานประจำเดือนแบบอัตโนมัติ 
 12. เก็บตกปัญหาการใช้งาน “การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการวางแผนและบริหารงานทรัพยากรมนุษย์”
วิทยากร

สุเทพ โลหณุต

ไอที เทคโนโลยี (โปรแกรมออฟฟิศ (Excel / Word / PowerPoint / Access))

วิทยากรผู้เขียนหนังสือด้าน IT วิทยากรให้ภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 2. ฝ่ายฝึกอบรม
 3. ผู้สนใจทั่วไป
สถานที่จัดงาน

Siam Complex Educational Center Christian University of Thailand

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,300.00 บาท ** สมัครภายใน  10 ตุลาคม 2563 ค่าสัมมนา 3,900 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

** สมัครภายใน  10 พฤศจิกายน 2563 ค่าสัมมนา 4,100 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

***สมัครตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2563  ค่าสัมมนา 4,300 (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท คิงส์ออดิทแอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ณัฏฐกานต์
เบอร์โทรศัพท์ :062-9481929
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร Excel สำหรับการวางแผนและบริหารงานทรัพยากรบุคคล HRIT
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: ็HRD, HRIT, บุคคล, IT, EXCEL

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด