งานสารบรรณนั้น.........สำคัญไฉน ? (Work Flow Management)

จำนวนคนดู 193 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
งานสารบรรณนั้น.........สำคัญไฉน ? (Work  Flow  Management)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
เน้นวิธีการอบรมยุคใหม่ : ด้วยการร่วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม และ การ วิเคราะห์ข้อมูล / ประเมินผลงาน
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อฝึกอบรม

09.00 – 10.30 น.- จุดประกายทัศนคติ “การบริหารงานสารบรรณ

                            - ความสำคัญ และ เป้าหมาย

                             - องค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึง

                             - มาตรฐานบุคลากร

                               ....วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยม

10.30– 10.45 พักเบรก 

10.45 – 12.00 มาตรฐานการบริหาร

                               - ยึดระบบคุณภาพ 5 ส

                                - การวางแผนและการบริหารเวลางาน

12.00 – 13.00 พักเที่ยง

13.00 - 14.30           - การบริหารแบบครบวงจร

                                -โครงสร้างของรูปแบบอย่างครบวงจร

                                 -การจัดทำ / การรับ / การส่ง / การเก็บ /การยืม และ การทำลาย

                                 -วิธีการบริหาร

14.30 – 14.45 พักเบรก

14.45 – 15.30 วิเคราะห์และประเมินผล ต่อ ............................

15.30 – 16.00 คำถาม – คำตอบ / สรุป


Sponsored
สัมมนาออนไลน์ฟรี ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สัมมนา​ออนไลน์​ Webinar ฟรี หัวข้อ "ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญากับผู้เชียวชาญโดยตรง" จัดโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เริ่ม 10...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: งานสารบรรณนั้น สำคัญไฉน, วิธีการอบรมยุคใหม่, จิตวิทยาครองใจ, work flow Management, การบริหารงานสารบรรณ, การพัฒนาตนเอง

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)