registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

เจาะลึก การลดคน การเลิกจ้าง การจ้างคนใหม่ ให้ได้ผลงานคุ้มค่าอย่างมืออาชีพ

จำนวนคนดู 245 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เจาะลึก การลดคน การเลิกจ้าง การจ้างคนใหม่ ให้ได้ผลงานคุ้มค่าอย่างมืออาชีพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
เพราะปี 2562 การจ้างงานจะปรับตัวมากขึ้น

•คนดี คนเก่ง จะถูกวัดฝีมือว่าเก่งจริงหรือไม่ ?

•คนผลงานต่ำ จะถูกปรับออก

•จะจ้างมืออาชีพมาทำงานแทนคนประจำ

•คนสูงอายุ เงินเดือนสูง จะถูกปรับออก

•ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจะไปฟ้องศาล

เพิ่มมากขึ้นทุกปี


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักการสัมมนา

การเลิกจ้างที่นายจ้างต้องทำให้ถูกฎหมายและรัดกุม ไม่แพ้คดี

1.เลิกจ้างเพราะไม่ผ่านทดลองงาน

2.เลิกจ้างก่อนหมดสัญญาจ้าง

3.เลิกจ้างเพราะทำงานไม่ได้เป้าหมาย

4.เลิกจ้างเพราะลาป่วยบ่อย

5.เลิกจ้างเพราะเศรษฐกิจไม่ดี ต้องลดคน ลดงาน

6.เลิกจ้างเพราะทำงานกับคนอื่นไม่ได้

7.พยาน หลักฐานที่ต้องมีให้ชัดเจน ก่อนการเลิกจ้าง

8.การเขียนหนังสือเลิกจ้างให้รัดกุม

9.บันทึกการเลิกจ้างไม่ให้ฟ้องบริษัทฯ ภายหลัง

การจ้างคนใหม่ให้ได้ผลงานคุ้มค่า

10.วิธีการจ้างคนใหม่ ให้เห็นผลงานคุ้มค่า

11.การวัดผลงาน เพื่อให้คนดี คนเก่ง อย่างมืออาชีพ


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การเลิกจ้าง, กฎหมายเลิกจ้าง, จ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้าง, lay off, อบรมการเลิกจ้าง, หลักสูตรเลิกจ้าง
เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อ ตามระบบ ISO 9001:2015
3900บาท
เพื่อให้สามารถคัดเลือก ประเมินผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการจากแหล่งภายนอกตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
HR Risk Management การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
4815บาท
หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้งให้แนวทาง กระบวนการ ตลอดจนเทคนิค ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมที่จะรับมือความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลที่ อาจเกิดขึ้น ในสถานการณ์ต่างๆ
การเจรจาต่อรองการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Sales Negotiation)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองการขายอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในที่สุด
ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร “Coaching & Mentoring technique”
3800บาท
เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการเป็นผู้นำและเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี เพื่อให้ทีมงานสามารถปฏิบัติงาน ได้ผลงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร Customer Demand Analysis
4500บาท
“ความสำเร็จของการขาย คือ การเล็งเห็นถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า”
การบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน
3800บาท
สินค้าคงคลังที่เก็บในคลังมีมากมายทั้ง สินค้าวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามาก ถ้าบริหารจัดการไม่เป็นระบบจะทำให้กลายเป็นต้นทุนที่สูงและไม่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็น ด้านการรับ การจัดเก็บ การจ่าย การจัดทำ cycle count การตรว
Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
3900บาท
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart เพื่อจัดทำรายงานได้
How to Build PR Activities for Business สร้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ตอบโจทย์ธุรกิจ
5000บาท
หากคุณทำงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร การจัดอีเว้นท์พีอาร์หรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เป็นอีกงานที่นักประชาสัมพันธ์ต้องทำเป็นกันทุกคน ต้องสามารถสร้างสรรค์งานอีเว้นท์ให้ตอบโจทย์กับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์กร และถูกใจทุกกลุ่มเป้าหมาย