เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

การบริหารทีมงานเพื่อประสิทธิภาพและการเพิ่มยอดขายแบบยั่งยืน ( เต็มวัน )

รหัสหลักสูตร: 65959

จำนวนคนดู 928 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
การบริหารทีมงานเพื่อประสิทธิภาพและการเพิ่มยอดขายแบบยั่งยืน ( เต็มวัน )
รอบที่

1

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 21 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล     

           ในยุคแห่งความท้าทายและการขายที่เปลี่ยนไป การเข้าถึงและดูแลลูกค้าเป็นเรื่องที่ต้องการความเอาใจใส่มากกว่าเดิม การค้นหาลูกค้าใหม่เพื่อให้การขายมีประสิทธิภาพและถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง อย่างไรก็ตาม กุญแจดอกสำคัญของการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้านั้นเป็นคำตอบที่ดีที่สุด ถ้าพนักงานขาดซึ่งเป้าหมายในการทำงานและทำให้การทำงานเป็นไปในลักษณะที่ไม่สามารถหวังผลได้ อย่างเต็มที่ การแข่งขันในปัจจุบันต้องพร้อมด้วยความรู้ความสามารถของคนทุกคน ในทีมงาน จะอาศัยเพียงคนเก่งบางคนไม่เพียงพออีกแล้ว ผู้จัดการทีมงานขายในฐานะผู้นำทีม ต้องมีความพร้อมมากที่สุด เพื่อนำพาให้ทีมบรรลุเป้าหมายให้ได้

1. การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน

           ในการวิเคราะห์การแข่งขันจะช่วยทำให้ผู้จัดการมองเห็นภาพรวมและรู้ข้อมูลของ ตัวเอง และคู่แข่งได้ชัดเจน ดังคำว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” เมื่อตอบคำถามได้ชัดเจน และแม่นยำก็จะทำให้สามารถกำหนดทิศทางการแข่งขันให้กับทีมได้ชัดเจนด้วย

2. การกำหนดเป้าหมายยอดขาย

            การกำหนดเป้าหมายย่อยจะทำให้ทีมงานสามารถจดจ่อ กับเป้าหมายที่เห็นได้ชัดเจน มากกว่าเป้าหมายหลัก ถ้าทีมงานใดสามารถกำหนดเป้าหมายย่อยได้มากเท่าไรก็จะทำให้มองเห็นสิ่งที่ ต้องทำได้มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นผู้จัดการทีมขายควร กำหนดเป้าหมายย่อยร่วมกับทีมงานและทำให้เป้าหมาย ย่อยกลายเป็นเป้าหมาย ของพนักงานขายแต่ละคน

3. การวางแผนเชิงกลยุทธ์

            คน ส่วนใหญ่ชอบคำชม มากว่าคำตำหนิ โค้ชควรให้ความระมัดระวังในการโค้ชชิ่งว่า ไม่ได้มีเจตนาตำหนิ แต่ชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญที่โค้ชชี่ไม่ได้คิด โดยการใช้คำถามแทนการบอกว่าโค้ชชี่ผิด และเมื่อโค้ชชี่ปฏิบัติสิ่งใดได้ดีหรือมีแนวความคิดดีๆ โค้ชก็ควรชื่นชมอย่างจริงใจในทันที เพื่อให้โค้ชชี่เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองเพิ่มขึ้น การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก ยังรวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นจริง แต่โค้ชชี่ต้องเป็นผู้พิจารณาว่าคิดอย่างไรกับข้อมูลนั้นๆ

4. การบริหารการประชุม

            ทีมงานขายเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำมาซึ่งยอดขายขององค์กร ดังนั้นผู้จัดการขายมีหน้าที่ต้องพัฒนาทีมงานขายอย่างสม่ำเสมอ อาจเป็นการฝึกอบรมด้วยตัวเอง หรือส่งอบรมภายนอกก็ตาม โดยที่ผู้จัดการควรวางแผนให้ชัดเจนว่าจะพัฒนาพนักงานขายในชื่ออะไรบ้าง

            ดังนั้นการบริหารทีมงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ จทึงเป็นประเด็นสำคัญในการเพิ่มยอดขสยให้ด้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

     1. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อติดตามการสร้างยอดขาย

     2. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงเทคนิคการนำเสนอเพื่อเข้าถึงคำว่า “มืออาชีพ”

     3. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกผ่านแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อสร้างเส้นทางในการทำงานอย่างมีเป้าหมายได้

     4. ผู้เข้าอบรมจะสามารถวางแผนการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มเส้นทางในการหาลูกค้าใหม่ได้

     5. ผู้เข้าอบรมมีทักษะเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเจรจาโน้มน้าวลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด

     6. เพื่อเพิ่มเทคนิคการบริหารทีมงานขาย ให้เข้ากับพฤติกรรมลูกค้าในยุคปัจจุบัน


คุณรู้ไหมว่า?

   “การขาย คือทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในทุกด้าน”

   “นักขายจะขายได้ ถ้าเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า"

   “ไม่มีธุรกิจใดอยู่ได้หากปราศจากการขาย”

   “คนเก่งเรื่องขาย ชีวิตจะสบาย”

   “นักขายมืออาชีพ จะขายได้ทุกอย่าง”

    "นักขายที่ดี คือต้องขายเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ไม่ใช่ขายเพื่อตัวเอง”

ธุรกิจท่านมีปัญหาอย่างนี้หรือไม่?

 • ยอดขายไม่มี หรือเคยดีแต่ลดลงเรื่อย ๆ
 • พนักงานขาย พูดไม่เป็น อธิบายสินค้าไม่ได้ ปิดการขายไม่ลง
 • ตอบข้อโต้แย้ง ไม่เคลียร์
 • วางตัวไม่ดี ท่าทีไม่เหมาะสม
 • ไม่รู้เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
 • ไม่เข้าใจการตลาดปัจจุบัน


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรมและกิจกรรม

09.00 - 10.30 น.  : กิจกรรมละลายพฤติกรรม

                              Part 1 ทัศนคติบวกในการทำงานเพื่อการบริหารงานทีมขายอย่างมีประสิทธิภาพ

                                               - การสร้างทัศนคติเชิงบวกให้มีความสำคัญมากกว่าอุปสรรคด้านความคิด

                                               - การเปลียนจากคิดเป็นลงมือทำ

                                               - โลกของการขายในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

                                               - จิตวิทยาสำหรับการเป็นนักขาย

                                               - Perspective

10.30 - 10.45 น. : พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น. : Part 2 ขั้นตอนการเตรียมคำถามและคำตอบล่วงหน้าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับลูกค้า

                                               - Step 1: การตั้งคำถามปูทาง เพื่อขอข้อมูลลูกค้า (Know your Customer)

                                               - Step 2: การตั้งคำถามเพื่อรู้ปัญหาที่แท้จริงของลูกค้า

                                               - Step 3: การตั้งคำถามเพื่อสะกิดใจลูกค้าถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น

                                               - Step 4: การตั้งคำถามเพื่อตอกย้ำให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อ

                                       WORK SHOP

                                       กระบวนการขายแบบเชิงรุก

                                               •Prospecting การแสวงหาผู้มุ่งหวัง

                                               •Appointment การนัดหมายเพื่อเข้าพบ

                                               •Approach การเข้าพบเพื่อเปิดใจ

                                               •Fact &Finding การค้นหาข้อมูลและข้อเท็จจริง

                                               •Presentation การนำเสนอสินค้า

                                               •Answering Objection การตอบข้อโต้แย้ง

                                               •Closing Sales การปิดการขาย

                                               •Follow up การติดตามการขาย

12.00 - 13.00 น. : พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 - 14.30 น. : การเพิ่มจำนวนลูกค้าเพิ่มยอดขาย Up-selling

                                       กิจกรรม “วิเคราะห์และค้นหาความต้องการ”

                                               •Activities

                                               •Building Trust

                                               •Create Branding

                                               •Differentiation

                                               •Customer Referrals

14.30 - 14.45 น. : พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น. : Part 3 การเตรียมยุทธวิธีการขายให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

                                               - การสร้างประเด็นความสนใจ

                                               - การชี้ประเด็นให้เห็นผลประโยชน์

                                               - บอกถึงประเด็นราคาและเงื่อนไข

                                               - การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน

                                               - การกำหนดเป้าหมายยอดขาย

                                               - การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์

                                               - การบริหารการประชุม

                                               - การพัฒนาทีมงานขาย

                                               - อธิบายประเด็นเหตุผลและการยอมรับ

                                               - โน้มน้าวประเด็นเพื่อการตัดสินใจซื้อ

                                               - Q & A

อบรมแล้วจะได้อะไร?

 • เข้าใจภาพรวมของธุรกิจและการตลาด
 • พนักงานขาย รักงานขาย ภูมิใจอาชีพ
 • ยอดขายเพิ่ม ปิดการขายเป็น
 • ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า บอกต่อ ใช้ซ้ำ
 • ธุรกิจเติบโต พนักงานก้าวหน้ามั่นคง

ประวัติวิทยากร ดร.ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

การศึกษา  : 2017 - 2018 มหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

                  2013 - 2015 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด Signature MBA สาขา การตลาด

                  2006 - 2009 West coast College (English Language Institute) Edith Cowan University, Australia Management (Business Development)

                  2004 – 2006 มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ปริญญาตรี ประชาสัมพันธ์

ปัจจุบัน

   •วิทยากรการขาย การตลาด และบุคลิกภาพการบริการ ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน

   •ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Patto Cambodia

   •ประธารกรรมการ บริษัท มาสเตอร์2018

   •ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด

วิทยากร
ดูประวัติ

ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)

สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

ที่ปรึกษาด้านการขาย การบริการ การตลาด บุคลิกภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 1. สำหรับพนักงานขายที่ต้องการเพิ่มทักษะความรู้ ในด้านเทคนิคใหม่ๆ เกี่ยวกับการขาย
 2. สำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มยอดขายในแต่ละช่วงการตลาด ให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้
 3. สำหรับหัวหน้างานที่ต้องการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปถ่ายทอดให้ทีมงาน เพื่อนำเสนอการขายแบบเชิงรุกแก่ลูกค้า


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารทีมงานเพื่อประสิทธิภาพและการเพิ่มยอดขายแบบยั่งยืน ( เต็มวัน )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม การบริหารทีมงานเพื่อประสิทธิภาพ, อบรม การเพิ่มยอดขายแบบยั่งยืน, อบรมกระบวนการขายแบบเชิงรุก, อบรม จิตวิทยาสำหรับการเป็นนักขาย, อบรมออนไลน์, อบรม Closing Sales การปิดการขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด