หลักสูตร เทคนิคการประเมินความเสี่ยง ในแต่ละด้านของมาตรฐาน BRC IFS FSSC22000

รหัสหลักสูตร: 67363

จำนวนคนดู 53 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการประเมินความเสี่ยง ในแต่ละด้านของมาตรฐาน BRC IFS FSSC22000
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันผู้บริโภคได้รับอันตรายจากทั้งในอาหาร และ เครื่องสำอาง จากการที่ผู้ผลิต ผู้จัดเก็บ ผู้จำหน่าย ขาดการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การกำหนดมาตรการในการป้องกัน ควบคุมต่างๆ ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากขาดทักษะในการประเมินที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน

การประเมินความเสี่ยงที่ถูกต้อง เหมาะสม เป็นปัจจุบัน จึงสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ และบริการต่อลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการถูกร้องเรียน หรือ ความเสี่ยงที่ธุรกิจจะเสียหายได้


วัตถุประสงค์

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย การประเมินความเสี่ยง ประวัติการเกิดอันตราย เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และลูกค้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นปัจจุบัน

2.เพื่อให้สามารถพัฒนาจัดทำเอกสาร ด้านการจัดการความเสี่ยง ใช้แผนงาน และประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การยอมรับอย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
•หลักเกณฑ์การจัดการความเสี่ยง

•หลักการประเมินความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความเสี่ยงของการกำหนดแผนการตรวจติดตามภายใน ความเสี่ยงด้านอาหารปลอมปน ความเสี่ยงของอันตราย ตาม HACCP ความเสี่ยงจากภัยคุกคาม จาก บริบทองค์กร สภาวการณ์ฉุกเฉิน ความเสี่ยงของเสื้อผ้าของพนักงาน ความเสี่ยงด้านสารก่อภูมิแพ้

•Work shop การประเมินความเสี่ยง

•ความเสี่ยงจาก บริบทองค์กร

•ความเสี่ยงจาก อาหารปลอมปน

•ความเสี่ยงจาก HACCP ( จากอันตราย 5 ด้าน)

•ความเสี่ยงจาก สภาวการณ์ฉุกเฉิน

•ความเสี่ยงจาก ภัยคุกคาม

•สรุปผลการประเมินความเสี่ยง และมาตรควบคุมQ&A


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- เจ้าหน้าที่ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

- เจ้าหน้าที่ด้าน Food Safety Team

- เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ส่งมอบ


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการประเมินความเสี่ยง ในแต่ละด้านของมาตรฐาน BRC IFS FSSC22000
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: บริบทองค์กร, อาหารปลอมปน, HACCP, สภาวการณ์ฉุกเฉิน, ภัยคุกคาม, มาตรควบคุม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti