หลักสูตร การเขียนโปรแกรมพื้นฐานจาก Python (หลักสูตร 2 วัน)

รหัสหลักสูตร: 67249

จำนวนคนดู 579 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การเขียนโปรแกรมพื้นฐานจาก Python (หลักสูตร 2 วัน)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ในปัจจุบันการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้มีความจำเป็นอย่างมากกับการพัฒนาองค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ ลดเวลาในการทำงาน โดยการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม ภาษา Python นั้นกำลังได้รับความนิยมในการนำมาเป็นเครื่องมือ พัฒนาต่อยอด ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ หรือการสร้างโปรแกรมเพื่ออำนวยความสะดวก พัฒนาเครื่องมือในการทำงาน ด้านต่างๆ

     ดังนั้น การเรียนรู้การเขียนโปรแกรม โดยภาษา Python จึงเป็นสิ่งที่หน่วยงานต่างๆ ควรเริ่มนำสร้างองค์ความรู้ และนำมา ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต


วัตถุประสงค์

   1.เพื่อเรียนรู้การ เขียนโปรแกรม ขั้นพื้นฐานโดยใช้ ภาษา Python

   2.เข้าใจคำสั่งและโครงสร้างภาษา ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเบื้องต้น

   3.สามารถนำไปประยุกต์ใช้การงานคำนวณ และการดึงข้อมูลในรูปแบบต่าง

   4.สามารถนำไปต่อยอดกับการพัฒนาโปรแกรมขั้นสูง


หัวข้ออบรมสัมมนา
Day 1

ช่วงเช้า

 • แนะนำความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
 • ประวัติความเป็นมา จุดประสงค์ของการใช้ Python
 • แนะนำการใช้เครื่องมือ การRun ผล
 • โครงสร้างภาษา Python

ช่วงบ่าย

 • การใช้งานคำสั่งทั่วไป (Basic Syntax)
 • ทำความรู้จักกับตัวแปรชนิดต่างๆใน Python (Operator)
 • การดำเนินการด้านการคำนวณ และการกำหนดค่า
 • Workshop เขียนโปรแกรมคำนวณ พื้นที่ สามเหลี่ยม วงกลม

Day 2

ช่วงเช้า

 • การสร้าง เงื่อนไข และการกำหนดขอบเขต (If -Else)
 • การกำหนด รอบการทำซ้ำแบบต่างๆ (Loop)
 • การออกแบบฟังค์ชั่น

ช่วงบ่าย

 • การใช้ Lib อ่าน และเขียน Textfile
 • การนำเข้า Package ต่างๆ เพื่อต่อยอดการพัฒนาโปรแกรม
 • Workshop ฝึกเขียนโปรแกรม (ตามโจทย์ขององค์กร )


ลักษณะการเรียนรู้

 • การบรรยาย
 • Work shop


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

 • มีความเข้าใจในโครงสร้างการเขียนโปรแกรม
 • สามารถพัฒนาเครื่องมือในการคำนวณโดยใช้ภาษา Python
 • สามารถนำความรู้ไปต่อยอดโดยการศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมเพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นที่มีความซับซ้อน
 • สามารถวิเคราห์ รูปแบบการทำงานของโปรแกรมโดยภาษา Python ได้


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 •  ผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การเขียนโปรแกรมพื้นฐานจาก Python (หลักสูตร 2 วัน)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การเขียนโปรแกรมพื้นฐานจาก Python, ทำความรู้จักกับตัวแปรชนิดต่างๆใน Python (Operator), การออกแบบฟังค์ชั่น

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด