สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การลดต้นทุนโดยการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นด้วย Kaizen

จำนวนคนดู 243 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การลดต้นทุนโดยการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นด้วย Kaizen
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 29 มีนาคม 2562

เวลา 13:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 38 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

1) เพื่อพัฒนาระดับความสามารถของพนักงาน พัฒนาการทำงานเป็นทีม

2) เพื่อให้ทำงานน้อยลง สบายขึ้น ปลอดภัยขึ้น

3) เพื่อลดความสูญเปล่า สร้างผลกำไรให้องค์กร

4) เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ

หัวข้ออบรมสัมมนา
1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไคเซ็น (ไคเซ็นคืออะไร?, ทำไมมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง, ขั้นตอนการทำไคเซ็น)

2) ปัญหาคืออะไร? (การจำแนกประเภทของปัญหา, ฝึกมองปัญหาและความสูญเปล่า ( 7 Waste)

3) การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงก่อนการแก้ไข (Why-Why analysis)

4) เครื่องมือในการทำ Kaizen ( แนวคิดพื้นฐานที่ต้องเข้าใจ)


วิทยากร
ดูประวัติ

คุณพงนรินทร์ หาญศีลวัต

สำหรับองค์กร (การวางแผนเชิงกลยุทธ์)

ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมเรื่องการซ่อมบำรุง เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ มากว่า 20 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ KAIZEN
สถานที่จัดงาน

อาคารเคเอกซ์ (KX)

เขตคลองสาน | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย **Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็กซ์ คอนซัลติ้ง เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:พลอย
เบอร์โทรศัพท์ :097-2106684

หากท่านต้องการสมัคร การลดต้นทุนโดยการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นด้วย Kaizen
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมฟรี, SME, startup, โรงงาน, Kaizen, ลดต้นทุน
การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
3900บาท
สอนหลักในการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับทัศนคติ การคิดเชิงบวก การทำงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างสำนึกในการทำงานเป็นทีม จนสามารถปฏิบัติงานได้จริง
ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร
6500บาท
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้สื่อมวลชนถูกลดบทบาทและความสำคัญลงไป ในขณะที่สื่อสังคมออนไลน์เริ่มเข้ามาแทนที่ ผู้บริโภคมีพลังอำนาจที่จะสื่อสารให้เข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ได้มากขึ้น ส่งผลให้วิธีการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ต้องปรับเปลี่ยนให้เท่าทันเช่นเ
Excel ในงาน HR และงานธุรการมืออาชีพ
3900บาท
ภาพรวมๆ ของงานธุรการในทุกองค์กรก็คือ ควบคุมการรับ - ส่งหนังสือ เก็บและค้นหาเอกสาร ร่างโต้ตอบ ประมวลรายงาน ดูแลรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ พัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมเอกสารการประชุม ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำน
พัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค 4.0  รุ่นที่ 6 (Supervisory Skills Development 4.0)
3600บาท
พัฒนาความสามารถหัวหน้างาน 4.0 -ได้แก่ ความสามารถในการคิด (Thinking Ability) ความสามารถในทำงาน (Work Ability) ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Ability) และความสามารถในการจัดการตน (Self-management Ability)
Train the Professional Trainer
7900บาท
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ พนักงานคือ หัวใจหลักของการสร้างงานและการขับเคลื่อนองค์กร Trainer คือผู้ที่มีความสำคัญยิ่งในการสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมทั้งทักษะความชำนาญให้แก่พนักงานในองค์กร ดังนั้น งานหลักงานหนึ่งของการเป็น Trainer ค
เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2
3000บาท
Update หน้าที่ของนายจ้างในการหักเงินกู้ยืมลูกจ้าง พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560/ปัญหาการจ้างแรงงาน/กฎหมายแรงงานใหม่ล่าสุด
First Aid Basic Life Support
2500บาท
“การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” จึงเป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี
การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)
3900บาท
เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงการอ่านงบการเงิน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนผ่านกรณีศึกษาจริง
เทคนิคการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานยุคใหม่ (Modern Recruitment, Interview & Selection Techniques) รุ่นที่ 7
4000บาท
เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกให้ได้พนักงานใหม่ที่มีความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับองค์กร