หลักสูตร พนักงานมีจิตสำนึกรักองค์กร และมีใจรักในอาชีพ

รหัสหลักสูตร: 67671

จำนวนคนดู 135 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร พนักงานมีจิตสำนึกรักองค์กร และมีใจรักในอาชีพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

              คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสิ่งที่ทำให้องค์กรเป็นไปตามเป้าหมายและประสบความสำเร็จนั้น ปัจจัยหนึ่งของธุรกิจ คือ “บุคลากร” ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเล็ก
หรือใหญ่ ระดับปฏิบัติการหรือผู้บริหาร ก็มีผลกับความสำเร็จขององค์กรในความเป็นจริงแล้วการมีคนเก่งเพียงอย่างเดียวก็มิอาจจะทำให้การทำงานได้ตามเป้าหมายเสมอไป
องค์กรต้องการพนักงานที่มี Mindset ที่ดีต่อองค์กร หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน รวมถึงงานที่ตนเองรับผิดชอบด้วย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จได้
การมีทัศนคติเชิงบวก การเปิดใจยอมรับความแตกต่างและหลากหลายของบุคลากรจะช่วยสร้าง มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานให้เกิดการทำงานในรูปแบบทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร คือ การมีหัวใจเป็นเจ้าของ ด้วยการพัฒนาทัศนคติในการทำงานและมีความสุขกับการทำงาน รับรู้และเข้าใจในเป้าหมาย นโยบายขององค์กร
และมุ่งสู่การปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันขององค์กร


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างแนวคิด และแนวทางในการมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีจิตสำนึกรักต่อองค์กรบุคคลรอบข้าง
 2. เพื่อสร้างการตระหนักในบทบาทหน้าที่แห่งความรับผิดชอบในการทำงาน มีความรู้สึกควาเป็นเจ้าของร่วมกันและการทำงานเป็นทีมและประสบผลสำเร็จในการทำงานเชิงรุก
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจคำว่า ทำอย่างไรให้ HAPPY เพื่อให้เกิดความรัก ทัศนคติที่ดี มีความผูกพันในองค์กรเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และสามารทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
  อันมีผลกับเป้าหมายขององค์กร
 4. เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ดึงศักยภาพของตนเองออกมาอย่างสร้างสรรค์ และรักอาชีพในการเป็นพนักงานขององค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1 ความสำคัญของการสร้างทัศนคติในความรักต่อองค์กร

 • การสร้างทัศนคติในการเป็นผู้นำในแนวทางโค้ชจากวิทยากร ผ่าน Coaching Cards นำไปสู่แนวทางการพัฒนาตนเองและทัศนคติที่ดีต่อองค์ก
 • Workshop นำไปสู่แนวทางในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเอง
 • เราอยากให้องค์กรเป็นแบบไหน?
 • สร้าง Mindset ของการทำงานในองค์กร
 • Workshop เราอยากเห็นองค์กรเป็นแบบใด
 • Workshop สิ่งที่เราจะทำเพื่อให้องค์กรประสบผลสำเร็จอย่างที่เราอยากเห็น (วิทยากรให้คำแนะนำเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติหลังอบรม)

Module 2 การทำงานแบบมืออาชีพนำไปสู่ความตระหนักในความมีจิตสำนึกองค์กร

 • เรียนรู้การทำงานในองค์กรตามเป้าหมายด้วย 4 เก่ง เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งพัฒนา
 • เรียนรู้การตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานกับองค์กร
 • เรียนรู้เข้าใจคำว่า ทำอย่างไรให้ HAPPY ในการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย
 • เรียนรู้วิธีสร้างสุขและสนุกกับงาน ด้วยหลัก “อย่า” และเพื่อสร้างคุณค่าที่ดีในการทำงานร่วมกัน
 • เรียนรู้ลักษณะบุคคลของทีมงาน และการสื่อสารที่ดีนำไปสู่ความรู้สึกของความเป็นเจ้าของและต้องมี 6 Senses
 • เรียนรู้วิธีขจัดความเครียดในการทำงานด้วยความคิดเชิงบวก
 • เรียนรู้การปรับ เปลี่ยน พลิก พัฒนา วิธีคิดและสร้างความรู้สึกที่ดี สามารถช่วยทำให้เกิดแรงจูงใจและแรงบันดาลใจได้หรือไม่
 • เรียนรู้เทคนิคในการปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมายด้วยหลัก “ความรักในงาน”
 • เรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล หน่วยงาน ในการอยู่ร่วมกัน

                    - การมี (การสร้าง) ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง

                    - การมี (การสร้าง) ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

                    - การมี (การสร้าง) ทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำ

                    - การมี (การสร้าง) ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม

                    - การมี (การสร้าง) ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน ต่อบริษัท

 • เรียนรู้พฤติกรรมที่ควรส่งเสริมในการทำงานเป็นทีม (Team Work) และการวางเป้าหมายร่วมกัน
 • สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม-ตอบ
 • การทำแผนการปรับและพัฒนาตนเองเพื่อสร้างการมีจิตสำนึกรักองค์กรและรักในอาชีพด้วยหลักการโค้ชจากวิทยากร

**หมายเหตุ หลักสูตรนี้เน้น workshop และการตระหนักในการนำไปปรับใช้ในการมีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าของและ รักองค์กรของเรา

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลากรในองค์กร 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร พนักงานมีจิตสำนึกรักองค์กร และมีใจรักในอาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: จิตสำนึกรักองค์กร, ใจรักในอาชีพ, ทัศนคติในการเป็นผู้นำ, การพัฒนาตนเองและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร, Mindset, ความรับผิดชอบในการทำงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด