registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตรพัฒนาบุคคลกรในบริษัท องค์กร ฟรี (ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม,ความปลอดภัยในการทำงาน,ทักษะหัวหน้างาน,วิทยากรในองค์กร)

จำนวนคนดู 560 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรพัฒนาบุคคลกรในบริษัท องค์กร ฟรี (ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม,ความปลอดภัยในการทำงาน,ทักษะหัวหน้างาน,วิทยากรในองค์กร)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

 ในปี 2562 นี้เพื่อตอบแทนลูกค้า ผู้ให้โอกาส และผู้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในปี 2561 ตลอดมา ผมได้จะจัดบรรยายหรือกิจกรรมให้ฟรีเดือนละ 2 รุ่นโดยไม่คิดค่าบรรยาย ขอแค่สนับสนุนเรื่องการเดินทางหากต้องค้างคืนสนับสนุนที่พักเพิ่มเติมครับ  

หัวข้ออบรมสัมมนา 

1.ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างใหม่และลูกจ้างทั่วไป ตามพ.ร.บ. 2554

2.วิทยากรในสถานประกอบการ(Train The Trainer)

3.หัวหน้างานยุค 4.0 

4.ภาวะผู้นำ 

 หรือหลักสูตรอื่นๆ 

เราไม่คิดค่าวิทยากรบรรยาย เพียงแต่เราให้ท่านสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ตามที่ท่านจัดให้) 

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างใหม่และลูกจ้างทั่วไป ตามพ.ร.บ. 2554

2.วิทยากรในสถานประกอบการ(Train The Trainer)

3.หัวหน้างานยุค 4.0

4.ภาวะผู้นำ

5.การทำงานเป็นทีม

6.TeamBuilding

 หรือหลักสูตรอื่นๆ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: วิทยากรฟรี, อบรมฟรีในองค์กร, หลักสูตรอบรมฟรี, วิทยากรอบรม บรรยาย กิจรรม ฟรี, อบรมไม่คิดค่าตัววิทยากร, วิทยากรฟรีเป็นวิทยาทาน
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
3800บาท
วัฒนธรรมองค์กรถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งต่อการบริหารงานภาพลักษณ์ โดยเฉพาะตัวพนักงาน และสิ่งที่พนักงานปฏิบัติ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บุคคลภายนอกมีมุมมองย้อนกลับมาสู่องค์กรว่าเป็นอย่างไร วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ และความต่อเนื่องของการมีพฤติ
TPM (Total Productive Maintenance)
3800บาท
เครื่องจักรเป็นปัจจัยการผลิตหรือการทำงานหลักที่มีความสำคัญส่งผลต่อผลผลิต ประสิทธิภาพ คุณภาพ และต้นทุนอย่างมาก การผลิตหรือการทำงานใดๆที่ใช้เครื่องจักรแล้วเกิดข้อบกพร่อง คุณภาพต่ำ ไม่คงเส้นคงวา เสีย หรืออัตราการทำงานล่าช้า ย่อมส่งผลกระทบอย่างหลีกเ
การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม
3,900บาท
นักจัดซื้อที่มิใช่วิศวกรหรือมิได้เรียนมาทางด้านก่อสร้างนั้น จะต่อรองราคางานก่อสร้าง งานต่อเติมปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
ความรู้ “การนำเข้า-ส่งออก” ทั้งระบบภาษีและพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่
7800บาท
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก หลักเกณฑ์ในการนำเข้า-ส่งออก หรือผ่านประเทศ ตามกฎหมายศุลกากร
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
9 Soft Skills for Smart Work : 9 ทักษะสู่การทำงานแบบมืออาชีพ
4815บาท
การพัฒนา Soft Skills เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพ ความเป็นมืออาชีพให้ก้าวรุดหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง
หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการความขัดแย้ง - Conflict Management Techniques
3900บาท
เพื่อสามารถวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการกับความขัดแย้งให้ถูกต้องและชัดเจน
Sales Coordinator/Sales Admins./Sales Support  : พนักงานสนับสนุนประสานงานขาย/พนักงานธุรการขาย
3900บาท
มีหลักการและเทคนิคในการขอความร่วมมือกับงานที่ข้ามสายงานโดยไม่เกิดความขัดแย้ง มีวิธีปฏิบัติในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น