หลักสูตรอบรม Brainstorming technic for meeting by my map

รหัสหลักสูตร: 66811

จำนวนคนดู 491 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม Brainstorming technic for meeting by my map
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          Mind map เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจดบันทึกในรูปแบบการจัดการระบบความคิดที่เรียบง่าย เน้นประสิทธิภาพการใช้งานการจดบันทึกเรื่องราวเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ มีรูปบบการจดบันทึกในเชิงสร้างสรรค์ Mind map จะแตกต่างจาการจดบันทึกในแบบทั่วไป โดยจะมีการใช้รูปภาพ ลายเส้น สี เส้น การเชื่อมโยงข้อมูลต่างเข้าด้วยกันเป็นการจดแบบย่อ จาการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทำให้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในการประชุมงาน ในการประชุมแต่ละครั้งผู้เข้าประชุมจะต้องมีบทบาทในการนำเสนอ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น

          Mind map เป็นการนำหลักการทำงานของสมองมามาพัฒนาการเรียนรู้โดยการแผนที่ความคิด (Mind map) เป็นการใช้ทักษะการทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวาร่วมกัน เพื่อพัฒนาการจดบันทึกแบบเดิมที่จำยากก็ถูเปลี่ยนมาเป็นการบันทึกด้วยภาพ และสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้ในการวางแผนงาน การช่วยเตือนความจำ การตัดสินใจแก้ไขปัญหา ทั้งนี้สามารถนำกิจกรรมต่างๆที่ผ่านการเขียนโดยเป็นแผนที่สามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ในการบริหารงานได้ง่ายขึ้น

วัตถุประสงค์ (Objective)

          1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการเขียนและจดบันทึกในรูปแบบ Mind map สำหรับเป็นแผนที่ในการบริหารงานได้

          2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีวิธีการจดจำที่ง่ายโดยผ่านกระบวนการเขียนแผนที่การบริหารในแบบฉบับของตนเอง

          3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้จากการเขียน Mind map ประยุกต์ใช้กับเรื่องมืออื่นเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

          •การบรรยาย Coaching Brainstorming การนำเสนอ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

          •ที่มาและแนวคิดของ Mind map

          •Manager & Management

          •7 Crystal Clear Goal การตั้งคำถามเพื่อให้เป้าหมายชัดเจนขึ้น

             Workshop 1 : กระบวนการสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้งานออกมาดีด้วยกระบวนการโค้ชชิ่ง

          •หลักการทำงานของสมอง

          •โครงสร้างของ Mind map

          •เทคนิคการสร้าง Mind map

          •การใช้ Mind map กับเครื่องมืออื่น

             SWOT Analysis

             Fishbone Diagram

             Time Management

          •การตั้งคำถามโดยใช้ 5W1H

             Workshop 2: การสร้าง Mind map โดยการตั้งคำถามด้วย 5W1H

          •เคล็ดลับการทำ Mind map เพื่อสร้างความจดจำให้ได้ดี เช่น การใช้คำ หรือข้อความ

          •การใช้ Mind map ในการบริหารงาน และการตั้งเป้าหมายด้วย SMART GOAL

             Workshop 3 : การสร้าง Mind map แบบฉบับของตนเองเพื่อการบริหารงานโดยต้องสอดคล้องเป้าเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)


          •หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม Brainstorming technic for meeting by my map
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Brainstorming technic for meeting by my m, หลักสูตรอบรม, อบรมออนไลน์, อบรมออนไลน์ 2566, อบรม สัมมนา 2566, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด