เทคนิคการสอนงานแบบ OJT

รหัสหลักสูตร: 58156

จำนวนคนดู 1274 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
หลักการและเหตุผล (Introduction)

จะพัฒนางานให้มีคุณภาพได้นั้นสิ่งแรกที่หัวหน้างานควรกระทำคือการสอนงาน เพราะการสอนงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้งานเพราะเป็นสิ่งจำเป็นที่พนักงานใหม่ หรือแม้แต่เรียนรู้งานใหม่ที่พนักงานไม่เคยทำมาก่อน การสอนงานแบบ On The Job Training เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพราหลาย และเป็นวิธีการสอนงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหัวหน้างานที่จำทำหน้าที่สอนงานจะต้องรู้จักวิธีขั้นตอน และวิธีการสอนงานแบบ OJT ที่ถูกต้อง 

หลักสูตร การสอนงานแบบ On The Job Training เน้นการเรียนรู้เทคนิคการสอนงานจากประสบการณ์จริง การเตรียมตัว เทคนิคการสอน การวิเคราะห์ความเข้าใจของผู้ที่ถูกสอน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Key Benefits)

1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนงานแบบ On The Job Training อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการสอนงาน วิธีการต่าง ๆ นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

Ø พนักงานปฏิบัติการ หรือพนักงานใหม่ขึ้นไป

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Module 1 ; กรอบแนวคิดและความสำคัญของการสอนงาน

o ความหมายของการสอนงาน 

o หัวหน้างานกับการสอนงงาน 

o 5 เหตุผลที่จำเป็นในการสอนงาน 

o บุคลิกภาพที่จำเป็นของผู้สอนงาน 

o การสื่อสารข้อความที่จำเป็นในการสอนงาน 

o ความแตกต่างและรูปแบบการสอนงาน ระหว่าง On the Job) & Off the Job Training 

o จิตวิทยาการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ 

Module 2 ; การสอนงานแบบ On The Job Training

o การจัดทำแผนการสอนและการวางระบบการสอน 

o การออกแบบหลักสูตรที่จำเป็นในการสอน 

o Workshop 1 การเขียนแผนการสอน (งานเดี่ยว) 

o 5 เทคนิคที่จำเป็นของการจัดทำ OJT 

o Workshop 2 การสอนงานแบบ OJT (งานกลุ่ม) 

o ความสำเร็จ และความล้มเหลวของการสอนงานแบบ OJT 

o สรุป ถาม-ตอบ พร้อมให้คำแนะนำ 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

· 9.00-16.00 น. 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

· การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,การระดมสมอง การแสดงบทบาทสมมุติ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติรายบุคคล และรายกลุ่ม

วิทยากร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การสอนงาน, OJT, On The Job Training